LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chia sẻ: ngocdung

TMĐT có thể giúp Doanh nghiệp trên các khía cạnh: Xây dựng thương hiệuKhai thác triệt để các chương trình tiếp thị của công ty Bán sản phẩm và dịch vụ hiểu về nhu cầu khách hàng tốt hơn Nâng cao dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng Mua sản phẩm và dịch vụ Quản lý mạng lưới cung cấpThực hiện đấu giá Xây dựng cộng đồng ảo và cổng thông tin Web

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

www.osbholding.com
www.osbholding.com
www.osbholding.com
www.osbholding.com
Tăng doanh số cho thị trường hiện tại?
Mở ra thị trường mới?
Phục vụ khách hàng hiện tại tốt hơn?
Tìm đối tác mới?
Phối hợp và quản lý các đối tác hiện tại hiệu quả
hơn?
Tuyển nhân viên tốt hơn?
www.osbholding.com
Kinh doanh TMĐT nhằm nâng cao giá trị và tiện ích cho
khách hàng
TMĐT giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu
Khai thác triệt để các chương trình tiếp thị của công ty
Bán sản phẩm và dịch vụ
Hiểu về nhu cầu khách hàng tốt hơn
Nâng cao dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng
Mua sản phẩm và dịch vụ
Quản lý mạng lưới cung cấp
Thực hiện đấu giá
Xây dựng cộng đồng ảo và cổng thông tin Webwww.osbholding.com
www.osbholding.com
Tăng doanh số?
Giảm chi phí?
Thời gian giao hàng?

Sự hài lòng của khách hàng
Nhận thức về thương hiệu

Hài lòng bao nhiêu khách hàng quay lại mua
hàng?
Thương hiệu Khảo sát nhận thức của khách
hàng?


www.osbholding.com
Dự án TMĐT Đo lường lợi ích
Xây dựng thương hiệu Điều tra hoặc thăm dò ý kiến về nhận thức thương hiệu


Trợ giúp các chương trình Thay đổi trong số lượng sản phẩm bán ra
tiếp thị hiện tại
Nâng cao dịch vụ khách hàng Khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng, số lượng những
khách hàng khiếu nại
Giảm chi phí hỗ trợ sau bán Số lượng và loại các hoạt động hỗ trợ (điện thoại, fax, email)
hàng
Nâng cao hiệu quả của mạng Chi phí, chất lượng và thời gian giao hàng
lưới cung cấp
Tổ chức đấu giá Số lượng các đấu giá, người đấu giá, người bán, sản phẩm
được bán, người tham gia, doanh số bán.
Tạo cổng thông tin và cộng Số khách xem, số khách quay lại và thời gian của các lần xem
đồng ảo
www.osbholding.com
Các trang thiết bị cụ thể
Mức độ khấu hao


Thiết kế đầu tiên
Tái thiết kếThuê ngoài hoàn toàn?
Phần mềm TMĐT trọn gói?
Tham gia vào sàn giao dịch TMĐT

www.osbholding.com
www.osbholding.com
www.osbholding.com
ộ ả ả ẩ ủ
ệ ồ ả ả
ộ ề ệ
ị ử ị ứ ớ ồ
ả ữ ả ạ ộ
ộ ề ị ỉ ạ ộ
ẫ ể ử ỏ ề


www.osbholding.com
Triển khai trang
web TMĐTTrang web Điều kiện nhân
TMĐT lực
Giao diện Nội dung Hạ tầng dịch vụ Khả năng vận hành Khả năng giao tiếp với
trang web TMĐT khách hàng nước ngoàiKhả năng duy trì
Ngôn từ trên HT mạng Máy chủ web nội dung trang web
web


Hình ảnh trên Khả năng duy trì
trang web những dịch vụ web
Cài đặt phần Cài đặt phần
cứng mềm

www.osbholding.com
Kết quả Nhiệm vụ
Bố cục và giao diện trang web - Xây dựng bố cục và giao diện trang web
Ngôn từ trên trang web - Xây dựng nội dung trên trang web
Hình ảnh trên trang web - Thu thập hình ảnh công ty và các sản phẩm
- Xử lý hình ảnh để đưa lên trang web
Hệ thống mạng - Cài đặt kết nối Internet
Cài đặt phần cứng - Cài đặt phần cứng máy chủ web
Cài đặt phần mềm máy chủ web - Cài đặt phần mềm máy chủ web
Khả năng duy trì nội dung trang web - Cài đặt phần mềm quản lý nội dung trang web
- Thiết lập bộ máy nhân sự đảm bảo duy trì nội dung thông tin
trang web
Khả năng duy trì dịch vụ trang web - Thiết lập bộ máy đảm báo duy trì dịch vụ trang web
Khả năng giao tiếp với khách hàng - Xây dựng quy trình giao tiếp với khách hàng nước ngoài
nước ngoài - Xây dựng các mẫu hội thoại, thư từ liên lạc với khách hàng
nước ngoài
- Thiết lập nhân sự đảm bảo giao tiếp với khách hàng nước
ngoài.
www.osbholding.com
Công việc Nguồn nhân lực Kỹ năng cần có
- Xây dựng bố cục và giao diện - Thuê ngoài - Thiết kế trang web
trang web
- Xây dựng nội dung trang web - 1 nhân viên trong công ty – 2 - Khả năng tiếng Anh, hiểu
giờ/ngày, làm việc trong vòng 3 biết về lịch sử công ty,
tháng sản phẩm và dịch vụ.
- Thu thập hình ảnh của công ty - 1 nhân viên của công ty - Chụp hình
và các sản phẩm.
- Xử lý hình ảnh để đưa lên trang - Thuê ngoài - Thiết kế trang web
web
- Kết nối Internet - Thuê ngoài - Mạng dữ liệu
- Cài đặt máy chủ web (phần - Thuê ngoài - Cài đặt phần cứng
cứng)
- Cài đặt phần mềm máy chủ - Thuê ngoài - Cài đặt và chỉnh cấu hình
web máy chủ web
- Cài đặt phần mềm quản lý nội - Thuê ngoài - Quản lý nội dung
dung
www.osbholding.com
Công việc Nguồn nhân lực Kỹ năng cần có

- Phát triển nhân lực công ty để duy - Thuê chuyên gia đào tạo - Quản lý nội dung
trì nội dung trang web

- Phát triển nhân lực công ty để duy - Tuyển nhân viên mới - Vận hành dịch vụ trang web
trì dịch vụ trang web
- Xây dựng quy trình giao tiếp với - Nhân viên của công ty – 1 - Quản lý khách hàng, hiểu
khách hàng nước ngoài giờ/ngày, sẵn sàng trong biết quy trình nội bộ công
thời gian triển khai dự án. ty
-Xây dựng các mẫu hội thoại, thư từ - Nhân viên của công ty – 1 - Quản lý khách hàng
để liên lạc với khách hàng nước giờ/ngày, sẵn sàng trong
ngoài thời gian triển khai dự án.
-Thiết lập nhân sự giao tiếp với - Tuyển nhân viên mới - Quản lý khách hàng
khách hàng nước ngoài

www.osbholding.com
Stt Công việc Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Xây dựng nội dung trang web
2 Thu thập hình ảnh của công ty và các sản phẩm.
3 Xử lý hình ảnh để đưa lên trang web
4 Xây dựng bố cục và giao diện trang web

5 Kết nối Internet
6 Cài đặt máy chủ web (phần cứng)
7 Cài đặt phần mềm máy chủ web
8 Cài đặt phần mềm quản lý nội dung
9 Phát triển nhân lực công ty để duy trì nội dung trang web
10 Phát triển nhân lực công ty để duy trì dịch vụ trang web
11 Xây dựng quy trình giao tiếp với khách hàng nước ngoài
12 Xây dựng các mẫu hội thoại, thư từ để liên lạc với khách hàng
nước ngoài
13 Thiết lập nhân sự giao tiếp với khách hàng nước ngoài
www.osbholding.com
Kế hoạch quản lý thay đổi, phát sinh
Kế hoạch liên lạc
Kế hoạch quản lý rủi ro
Kế hoạch đo lường kết quả
www.osbholding.com
www.osbholding.com
www.osbholding.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản