Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Chia sẻ: Nông Quang Minh Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
368
lượt xem
42
download

Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi đầu một nghiên cứu KHSP ứng dụng bằng việc lập kế hoạch. -Kế hoạch NCKHSPƯD giúp người nghiên cứu thực hiện xuyên suốt các bước nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

 1. C. Lập kế hoạch NCKHSPƯD - Khởi đầu một nghiên cứu KHSP ứng dụng bằng việc lập kế hoạch. -Kế hoạch NCKHSPƯD giúp người nghiên cứu thực hiện xuyên suốt các bước nghiên cứu. 1
 2. Kế hoạch NCKHSPƯD Bước Hoạt động 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Thiết kế 5. Đo lường 6. Phân tích 7. Kết quả
 3. Kế hoạch NCKHSPƯD 1.Phát hiện vấn đề trong hoạt động dạy học, hoạt động quản lý hoặc các hoạt 1.Hiện động khác trong nhà trường. trạng 2. Mô tả cách thực hiện hoạt động hiện tại dẫn đến vấn đề đó. 3. Liệt kê các nguyên nhân gây ra vấn đề 4. Lựa chọn một nguyên nhân muốn thay đổi 3
 4. Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD Bước Câu hỏi 1. Hiện trạng 1. Hiện trạng có được mô tả rõ ràng không? 2. Vấn đề có được xác định rõ không? 3. Vì sao nghiên cứu này quan trọng? 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề NC 4. Thiết kế 5. Đo lường 6. Phân tích 7. Kết quả
 5. Kế hoạch NCKHSPƯD 1. Tìm hiểu lịch sử vấn đề xem vấn đề đó đã được giải quyết ở một nơi khác hoặc 2. Giải pháp thay đã có giải pháp cho vấn đề tương tự hay thế chưa. 2. Mô tả giải pháp thay thế để giải quyết vấn đề. 3. Mô tả quy trình và khung thời gian thực hiện giải pháp thay thế. 5
 6. Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD Bước Câu hỏi 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 1. Giải pháp thay thế có được mô tả đầy đủ không? 2. Việc thực hiện giải pháp thay thế có tính thực tiễn không? 3. Khung thời gian có khả thi không? 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Thiết kế 5. Đo lường 6. Phân tích 7. Kết quả
 7. Kế hoạch NCKHSPƯD 1. Xây dựng tên đề tài 3. Vấn đề nghiên 2. Nêu các vấn đề nghiên cứu cứu 3. Nêu giả thuyết nghiên cứu 7
 8. Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD Bước Câu hỏi 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên 1. Tên đề tài có thể hiện nội dung cứu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và tác động được thực hiện không? 2. Đề tài đặt ra mấy vấn đề nghiên cứu? 3. Giả thuyết có được trình bày rõ ràng không? 4. Thiết kế 5. Đo lường 6. Phân tích 7. Kết quả
 9. Kế hoạch NCKHSPƯD 1. Lựa chọn 1 trong các thiết kế phù hợp với 4. Thiết vấn đề và bối cảnh nghiên cứu: kế KT trước và sau tác động với nhóm duy - nhất - KT trước và sau tác động với các nhóm tương đương - KT trước và sau tác động với các nhóm ngẫu nhiên - KT sau tác động với các nhóm ngẫu nhiên - Thiết kế cơ sở AB 2. Mô tả đối tượng nghiên cứu. 9
 10. Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD Bước Câu hỏi 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Thiết kế 1. Có nhóm đối chứng không? 2. Làm thế nào để kiểm tra sự tương đương giữa các nhóm? 3. Có thể chọn nhóm ngẫu nhiên không? 4. Có thể có những nguy cơ nào đối với độ giá trị của dữ liệu thu được? 5. Đo lường 6. Phân tích 7. Kết quả
 11. Kế hoạch NCKHSPƯD 1. Thu thập các dữ liệu nào (Nhận thức, hành vi, thái độ …)? 2. Sử dụng công cụ đo/bài KT (bài KT 5. Đo bình thường trên lớp hay thiết kế đặc lường biệt?...) 3. Kiểm chứng độ giá trị bằng cách nhờ GV/CBQL khác hoặc chuyên gia 4. Kiểm chứng độ tin cậy bằng phương pháp chia đôi dữ liệu sử dụng công thức Spearman – Brown hoặc kiểm tra nhiều lần 11
 12. Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD Bước Câu hỏi 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Thiết kế 5. Đo lường 2. Có thể thu thập dữ liệu thuận lợi không? 2. Dữ liệu thu được có đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy không? 6. Phân tích 7. Kết quả
 13. Kế hoạch NCKHSPƯD 1. Lựa chọn phép kiểm chứng phù hợp theo cặp 6. Phân tích - t- test độc lập - Khi bình phương χ2 (chi - square) - Mức độ ảnh hưởng - Hệ số tương quan 2. Người nghiên cứu phân tích và giải thích các dữ liệu thu được để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. 13
 14. Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD Bước Câu hỏi 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Thiết kế 5. Đo lường 1. Kỹ thật thống kê được chọn có 6. Phân tích phù hợp không? 2. Phép kiểm chứng được sử dụng có hiệu quả không? 7. Kết quả
 15. Kế hoạch NCKHSPƯD Kết quả đối với từng vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa không? • Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như thế 7. Kết nào? quả •Nếu không có ý nghĩa, cần chỉ ra nguyên nhân. Ví dụ: mô nhóm quá nhỏ + Quy + Công cụ đo không đủ nhạy + Giải pháp/tác động không có ảnh hưởng +…. Lưu ý: Trong bước lập kế hoạch, người nghiên cứu có thể không điền nội dung của mục này vì chưa thu thập được dữ liệu. 15
 16. Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD Bước Câu hỏi 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Thiết kế 5. Đo lường 6. Phân tích 7. Kết quả 1. Các kết quả đưa ra đã trả lời được câu hỏi nghiên cứu chưa? 2. Ai sẽ quan tâm đến các kết quả nghiên cứu? 2. Kết quả được báo cáo cho ai ?
 17. Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken,1992) Bước Hoạt động 1. Hiện 1. HS lớp 4 cảm thấy việc đọc hiểu SGK rất khó. trạng Kết quả là điểm kiểm tra không như mong muốn. 2. Các câu chuyện không hấp dẫn. 2. Giải 1. Đổi tên các nhân vật trong truyện thành tên HS và các thành viên trong gia đình các em. Và pháp dự đoán kết quả là HS cảm thấy các câu chuyện thay thú vị hơn. thế 2. Yêu cầu HS cung cấp tên các thành viên trong gia đình và bạn bè của các em. 3. Khi đọc các câu chuyện, HS sẽ nhắc đến tên các thành viên trong gia đình. GV tổ chức 6 bài dạy như thế trong 1 tháng.
 18. Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992)) Bước Hoạt động 3. Vấn đề Những câu chuyện được cá nhân hóa có giả nâng cao kết quả đọc hiểu của HS NC, thuyết NC không? Có, nó giúp nâng cao kết quả đọc hiểu của HS
 19. Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992) Bước Hoạt động 4. Thiết Chỉ kiểm tra sau tác động với nhóm ngẫu nhiên kế Tác động KT sau Nhóm tác động TN (N=30) X O3 ĐC (N = 33) -- O4 Đo 1. Kết quả KT của HS trả lời 5 câu hỏi 5. lường nhiều lựa chọn và 5 câu trả lời ngắn. 2. Bài KT tương tự như các bài KT thường trên lớp. 3. Kiểm chứng độ giá trị nội dung của bài KT sau TĐ với 2 GV khác 4. Kiểm chứng độ tin cậy bằng cách chấm điểm nhiều lần do 2 GV khác đảm nhiệm.
 20. Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992) Bước Hoạt động 6. Phân tích Sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập dữ liệu và mức độ ảnh hưởng 7. Kết quả Kết quả đối với mỗi vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa không? Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như thế nào? Chú ý: Chưa có dữ liệu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản