Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Lập kế hoạch sản xuất

Chia sẻ: | Ngày: ppt 0 p | 1263

1
4.459
views

l Để bắt đầu quá trình sản xuất, trước tiên bạn cần xây dựng hệ thống hoạch định sản xuất bao gồm: hoạch định tổng hợp (aggregate planning) và lịch trình sản xuất chính (master production scheduling). Hoạch định tổng hợp là quá trình lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý vào quá trình sản xuất ra các sản phẩm hoặc dịch vụ đảm bảo cực tiểu hoá toàn bộ chi phí có liên quan đến chư¬ơng trình sản xuất đ¬ộc lập. Lịch trình sản xuất chính (MPS) là một kế hoạch để sản xuất......

Lập kế hoạch sản xuất
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản