Lập trình Androi part 23

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
15
download

Lập trình Androi part 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có bốn phương pháp bạn có thể ghi đè lên trong AsyncTask để hoàn thành kết thúc của bạn. Một trong những bạn phải ghi đè lên, cho tầng lớp công việc để có ích, là doInBackground (). Điều này sẽ được gọi bằng một sợi AsyncTask trên nền. Nó có thể chạy miễn là cần thiết để hoàn thành bất cứ công việc cần phải làm cho nhiệm vụ này cụ thể. Lưu ý, mặc dù, rằng nhiệm vụ có nghĩa là để được hữu hạn; sử dụng AsyncTask cho một vòng lặp vô hạn không được khuyến cáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình Androi part 23

Đồng bộ tài khoản