LẬP TRÌNH C nâng cao - bài 1 - nhắc lại về c-c++

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
272
lượt xem
87
download

LẬP TRÌNH C nâng cao - bài 1 - nhắc lại về c-c++

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 1: NHẮC LẠI VỀ C/C++ Nhập xuất cơ bản ( Yêu cầu trước khi đọc: học xong Lập trình C/C++ căn bản) bài này sẽ nhắc lại cho các hàm cơ bản như : khai báo hàm , biến ... và sự khai báo giữa c và c++...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH C nâng cao - bài 1 - nhắc lại về c-c++

  1. LẬP TRÌNH C/C++ NÂNG CAO Yêu cầu trước khi đọc: học xong Lập trình C/C++ căn bản BÀI 1: NHẮC LẠI VỀ C/C++ Nhập xuất cơ bản CODE #define max(a,b) (a>b)?a:b //khai báo macro typedef unsigned int byte; //định nghĩa kiểu dữ liệu const float PI=3.14; //khai báo hằng số char c;char s[20]; Cách của C CODE //không dùng scan nếu muốn nhập khoảng trắng gets(s); //có thể nhập khoảng trắng puts(s); fflush(stdin); //xóa bộ đệm nhập c=getchar(); putchar©; Cách của C++ CODE //không dùng cin>> nếu muốn nhập khoảng trắng cin.getline(a,21); //có thể nhập khoảng trắng cout
  2. cout
  3. { a=a+10; } gọi: add10(n); Hiệu quả, tiện hơn cách 2. Nhập xuất dữ liệu với kiểu mảng số nguyên CODE int a[3]; Truyền dữ liệu trực tiếp theo kiểu C, cách 1 CODE for(int i=0;i
  4. void input(int *a) { for(int i=0;i
  5. CODE void input(int[]); input(a); void input(int *a) { for(int i=0;i>*(a+i); } void output(int[]); output(a); void output(int *a) { for(int i=0;i
  6. } Nhập xuất dữ liệu với kiểu mảng số thực Cách dùng biến tạm CODE float a[2][3],temp; for(int i=0;i
  7. float** p;p=(float**)malloc(2); for(int i=0;i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản