Lập trình iphone chuyên nghiệp part 18

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
84
lượt xem
25
download

Lập trình iphone chuyên nghiệp part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trừ khi bạn đang tạo một ứng dụng iPhone hay iPod touch, phát triển cho Tier 2 hoặc hỗ trợ 3 sẽ cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho hầu hết các trang web. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy một nhu cầu thực sự hấp dẫn để phát triển một trang web cụ thể bằng văn bản cho iPhone / iPod touch. Các nội dung có thể là cùng, nhưng nó cần được cấu trúc một cách thảo luận ở Chương 2 và 3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình iphone chuyên nghiệp part 18

Đồng bộ tài khoản