Lập trình iphone chuyên nghiệp part 25

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
62
lượt xem
22
download

Lập trình iphone chuyên nghiệp part 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 12: Kiểm tra và gỡ lỗi Sức mạnh công nghiệp Debugging với Drosera Nếu bạn gọi lại từ Chương 1, Safari được xây dựng trên đầu trang của trình duyệt nguồn mở WebKit động cơ. Drosera là một JavaScript debugger cao cấp được bao gồm với WebKit hàng đêm, nhưng không phải là một phần của Safari chính nó. Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy Mac OS X, bạn có thể tải về mới nhất của WebKit đêm xây dựng tại www.webkit.org và tận dụng lợi thế của việc sử dụng Drosera...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình iphone chuyên nghiệp part 25

Đồng bộ tài khoản