Lập trình iPhone part 10

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
67
lượt xem
26
download

Lập trình iPhone part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứng dụng các thiết lập mặc định và người sử dụng Tất cả nhưng chương trình máy tính đơn giản nhất ngày nay có một cửa sổ lựa chọn ưu tiên mà người sử dụng một thiết lập các tùy chọn ứng dụng cụ thể. Trên Mac OS X, các mục trình đơn Preferences ... là thường tìm thấy trong menu ứng dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình iPhone part 10

Đồng bộ tài khoản