Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 22

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
70
lượt xem
28
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình làm dịch vụ ứng dụng WCF là một loại mới của dự án trong VS2010 mà làm cho nó rất dễ dàng để tạo ra quy trình công việc cho việc gửi và nhận dữ liệu. Họ chủ yếu cung cấp một dịch vụ WCF khai báo được xác định bằng cách sử dụng các hoạt động công việc. Quy trình làm dịch vụ ứng dụng WCF có tất cả các lợi ích của WF như hỗ trợ cho các dịch vụ dài hạn, giao diện GUI, và cũng có những lợi ích bổ sung mà khi chúng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 22

Đồng bộ tài khoản