Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 25

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
17
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft đã đặt một tập trung lớn vào việc nâng cao sự hội nhập giữa WF và WCF, và bản phát hành này chứng kiến sự ra đời của một loại dự án mới gọi là WF Dịch vụ (một WCF kết hợp và dịch vụ WF đại diện hoàn toàn bằng XAML). Vui lòng tham khảo Chương 6 để biết chi tiết đầy đủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 25

Đồng bộ tài khoản