Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 30

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
17
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các phiên bản trước của EF, lĩnh vực trọng điểm về các thực thể nước ngoài đã được ẩn từ nhà phát triển trong mô hình tạo ra. Nhà phát triển đã được dự kiến sẽ truy cập vào các thực thể liên quan trực tiếp thay vì truy vấn các lĩnh vực trọng điểm nước ngoài. Điều này có thể có nghĩa là làm cho một số cơ sở dữ liệu truy vấn bổ sung để tham gia các thực thể và viết một số mã tẻ nhạt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 30

Đồng bộ tài khoản