Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 34

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
21
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 34

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ASP.NET là một nền tảng mà trên đó trưởng thành để xây dựng các ứng dụng web, và nó có lẽ là công bằng để nói rằng hầu hết các thay đổi trong phiên bản này được cải tiến và tweaks. Tuy nhiên, đừng bỏ qua chương này, bởi vì Microsoft đã cố định một số thiếu sót lâu dài và giới thiệu một số thay đổi rất hoan nghênh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 34

Đồng bộ tài khoản