Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 39

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
128
lượt xem
26
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 39

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bản phát hành này, tất cả các điều khiển ASP.NET AJAX tiếp xúc như jQuery plug-ins. Vì vậy, bạn có thể nhanh chóng họ bằng cách sử dụng cú pháp jQuery, thậm chí làm việc sử dụng khả năng của jQuery chaining. Các mã sau đây gắn một điều khiển ASP.NET AJAX watermark vào một hộp văn bản và một bảng chọn màu ASP.NET AJAX:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 39

Đồng bộ tài khoản