Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 45

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
63
lượt xem
15
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 45

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì vậy, điều này ViewData bạn chỉ được sử dụng là gì? Bạn có thể nghĩ ViewData như là một nơi để lưu trữ các đối tượng mà bạn sẽ sử dụng trong xem của bạn. Ví dụ, bạn có thể lưu trữ một lớp phim trong ViewData và sau đó liên kết với tính chất của nó. Cú pháp được sử dụng để truy cập vào các mục từ ViewData cũng tương tự như làm việc với ViewState.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 45

Đồng bộ tài khoản