Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 47

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
126
lượt xem
41
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 47

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất nhiên, một trong những lợi thế lớn nhất của MVC là testability của nó, và không có tổng quan về ASP.NET MVC sẽ được hoàn thành mà không nhìn vào chức năng này. Lưu ý rằng chức năng này không sẵn có ở tất cả các phiên bản của Visual Studio. Một cách khác là sử dụng một khuôn khổ mã nguồn mở như NUnit (mà được cho là tốt hơn nhiều hỗ trợ và tài liệu, anyway).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 47

Đồng bộ tài khoản