Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 53

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
17
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 53

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài các tiêu chuẩn điều khiển Silverlight chẳng hạn như TextBox, hình ảnh, và thêm điều khiển ComboBox như là DataGrid, trượt, và Lịch có sẵn. Cách dễ nhất để sử dụng điều khiển DataGrid như là để kéo chúng từ thanh công cụ và đã VS phân loại các tài liệu tham khảo cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 53

Đồng bộ tài khoản