Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 6

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
106
lượt xem
40
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NET tham số tùy chọn và đặt tên là thực hiện điều này dễ dàng hơn nhiều: betterWay var = WordApplication.Documents.Open (tập tin, chỉ đọc: sự thật, nhìn thấy: đúng); betterWay.Activate (); Các chức năng mới năng động (mà chúng tôi sẽ xem xét ngay) cũng có thể làm cho mã của bạn dễ đọc hơn bằng cách cho phép bạn để suy ra nhiều hoạt động đúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 6

Đồng bộ tài khoản