Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 65

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
15
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 65

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bây giờ chúng ta đã làm việc với các StorageClient, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó là hữu ích để hiểu những gì đang xảy ra đằng sau hậu trường. Trong ví dụ trước của chúng tôi, chúng tôi tạo ra một container để lưu trữ hình ảnh của chúng tôi, hình ảnh gọi là. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một ứng dụng vào danh sách tất cả các thùng chứa trong Azure địa phương của chúng tôi lưu trữ bằng cách xây dựng theo yêu cầu HTTP nguyên....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 65

Đồng bộ tài khoản