Lấy dữ liệu từ mysql lặp theo cấu trúc XML

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
118
lượt xem
23
download

Lấy dữ liệu từ mysql lặp theo cấu trúc XML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Viết Trên Đã nói qua. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể bạn lặp thế nào để ra cấu trúc xml hoàn chỉnh cho flash đọc dữ liệu Đầu Tiên Import đoạn dữ liệu mẫu Sau Vào PHP Code: --- Table structure for table `albumflash` -CREATE TABLE IF NOT EXISTS `albumflash` ( `id` int(1) NOT NULL auto_increment, `urlhinh` varchar(555) NOT NULL, `casi` varchar(555) NOT NULL, `album` varchar(555) NOT NULL, `linkcasi` varchar(555) NOT NULL, `linkalbum` varchar(555) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10 ; --- Dumping data for table `albumflash` -INSERT INTO `albumflash` (`id`, `urlhinh`, `casi`, `album`,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lấy dữ liệu từ mysql lặp theo cấu trúc XML

  1. Bài Viết Trên Đã nói qua. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể bạn lặp thế nào để ra cấu trúc xml hoàn chỉnh cho flash đọc dữ liệu Đầu Tiên Import đoạn dữ liệu mẫu Sau Vào PHP Code: -- -- Table structure for table `albumflash` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `albumflash` ( `id` int(1) NOT NULL auto_increment, `urlhinh` varchar(555) NOT NULL, `casi` varchar(555) NOT NULL, `album` varchar(555) NOT NULL, `linkcasi` varchar(555) NOT NULL, `linkalbum` varchar(555) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10 ; -- -- Dumping data for table `albumflash` -- INSERT INTO `albumflash` (`id`, `urlhinh`, `casi`, `album`, `linkcas i`, `linkalbum`) VALUES (1, 'images/album1.jpg', 'Ca Si 1', 'Album 1', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'), (2, 'images/album2.jpg', 'Ca Si 2', 'Album 2', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'), (3, 'images/album3.jpg', 'Ca Si 3', 'Album 3', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'), (4, 'images/album4.jpg', 'Ca Si 4', 'Album 4', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'), (5, 'images/album5.jpg', 'Ca Si 5', 'Album 5', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'), (6, 'images/album6.jpg', 'Ca Si 6', 'Album 6', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'), (7, 'images/album7.jpg', 'Ca Si 7', 'Album 7', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'), (8, 'images/album8.jpg', 'Ca Si 8', 'Album 9', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'), (9, 'images/album9.jpg', 'Ca Si 9', 'Album 9', 'http://hoangth.webdo anhnghiep.org/', 'http://hoangth.webdoanhnghiep.org/'); Bước 1 : Mở DW lên. Tạo site và 1 file php trống. Bước 2 : Tạo Recordset cho table vừa rồi Click this bar to view the small image.
  2. Bước 3 : Copy Đoạn code bên dưới dán vào phần body của file vừa tạo ở trên PHP Code: images/album1.jpg The Doors Greatest Hits http://hoangth.webdoanhnghiep.org http://hoangth.webdoanhnghiep.org Click this bar to view the small image.
  3. Lưu ý : Làm ở chế độ code Bước 4: Tiến Hành kéo thả và lặp dữ liệu . Click this bar to view the small image. Tiến hành lặp Toàn Bộ PHP Code:
  4. ocation> Click this bar to view the small image. Click this bar to view the small image.
  5. Click this bar to view the full image. Kết Quả Sau Khi Lặp Click this bar to view the small image. Bước 5 : Xóa Đi tất cả phần mã HTML Click this bar to view the small image.
  6. Sau khi xóa xong copy toàn bộ nội dung dán sang file albuminfo.php và save albuminfo.php lại Bước Cuối : Qua index.html mở lên và F12 Coi Kết Quả Click this bar to view the small image.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản