Lệnh chủ tịch

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
3
download

Lệnh chủ tịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu tham khảo do nhà nước quy định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh chủ tịch

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: L/CTN Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc LỆNH …………………………………………………………………………………………………………………. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Căn cứ ……………………………………………………………………………………………… - Căn cứ ……………………………………………………………………………………………… NAY CÔNG BỐ ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………., ngày ……… tháng ……… năm …… CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ký và đóng dấu Chủ tịch nước)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản