Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh - ATO

Chia sẻ: ziwan

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh (ATO - At the open order): là lệnh mua hoặc bán chứng khoán nhưng không ghi trước giá, do người đầu tư đưa ra cho người môi giới để thực hiện theo mức giá khớp lệnh.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản