Lệnh số 01/2002/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Lệnh số 01/2002/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 01/2002/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 01/2002/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 01/2002/L-CTN Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2002 L NH V VI C CÔNG B NGHN QUY T C A QU C H I CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Ngh quy t v vi c s a i, b sung m t s i u c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa X, kỳ h p th 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản