Lệnh số 01/2008/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Lệnh số 01/2008/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 01/2008/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 01/2008/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 01/2008/L-CTN Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 L NH V VI C CÔNG B PHÁP L NH CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c i u 19 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 51 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Pháp l nh l c lư ng c nh sát bi n Vi t Nam ã ư c y ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2008./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản