Lệnh số 02/2007/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
2
download

Lệnh số 02/2007/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 02/2007/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 02/2007/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2007/L-CTN Hà N i, ngày 11 tháng 04 năm 2007 L NH V VI C CÔNG B LU T CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi p pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư cs a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 c a Qu c h i Khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 91 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Lu t s a i, b sung i u 73 c a B lu t lao ng ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá XI, kỳ h p th 11 thông qua ngày 02 tháng 04 năm 2007./. CH TNCH NƯ C Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản