Lệnh số 06/2004/L-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

Lệnh số 06/2004/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 06/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Thú y do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 06/2004/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2004/L-CTN Hà N i , Ngày 12 tháng 05 năm 2004 L NH V VI C CÔNG B PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi p pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 c a Qu c h i Khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 19 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 51 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Pháp l nh Thú y. ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá XI thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2004./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản