Lệnh số 07/2005/L-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
1
download

Lệnh số 07/2005/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 07/2005/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 07/2005/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 07/2005/L-CTN Hà N i , ngày 27 tháng 06 năm 2005 L NH V VI C CÔNG B NGHN QUY T C A QU C H I CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi p pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 c a Qu c h i Khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 91 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Ngh quy t v vi c thi hành B lu t dân s . ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản