Lệnh số 10/2001/L-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Lệnh số 10/2001/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 10/2001/L-CTN về việc công bố luật Hải quan do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 10/2001/L-CTN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 10/2001/L-CTN Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2001 L NH V VI C CÔNG B LU T CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Đi u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào Đi u 50 c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Lu t H i quan. Đã đư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2001./. CH T CH NƯ C Tr n Đ c Lương
Đồng bộ tài khoản