Lệnh số 14/2008/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Lệnh số 14/2008/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 14/2008/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 14/2008/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 14/2008/L-CTN Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2008 L NH V VI C CÔNG B LU T CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c i u 91 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 50 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản