Lệnh số 15/2001/L-CTN

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Lệnh số 15/2001/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 15/2001/L-CTN công bố Nghị quyết số 48/2001/QH10 của Quốc hội phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại" do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 15/2001/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2001/L-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2001 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: Nghị quyết số 48/2001/QH10 về việc phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại", đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 28-11- 2001. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản