Lệnh số 15/2008/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
2
download

Lệnh số 15/2008/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lệnh số 15/2008/l-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 15/2008/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 15/2008/L-CTN Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2008 L NH V VI C CÔNG B NGHN QUY T C A QU C H I CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c i u 91 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 50 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B Ngh quy t v vi c thí i m cho t ch c, cá nhân nư c ngoài mua và s h u nhà t i Vi t Nam ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008./. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản