Lệnh số 21-LCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Lệnh số 21-LCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 21-LCT về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 21-LCT

  1. CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 21-LCT Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 1960 L NH B NHI M ÔNG PH M VĂN NG LÀM TH TƯ NG CHÍNH PH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Căn c vào i u 63 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa; Căn c vào quy t nh c a Qu c h i nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa khóa th II, kỳ h p th nh t, ngày 15 tháng 7 năm 1960; NAY B NHI M: Ông Ph m Văn ng làm Th tư ng Chính ph nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản