Lịch bảo trì thiết bị

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
261
lượt xem
85
download

Lịch bảo trì thiết bị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch bảo trì thiết bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch bảo trì thiết bị

  1. L ÒCH BAÛ O TRÌ THIEÁ T BÒ Teân thieát bò: ………………………………………………………………………… STT Thaùng Ghi chuù Teân cuïm chi tieát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GHI CHUÙ : O : Chöa thöïc hieän ; X : Ñaõ thöïc hieän Tröôûng phoøng kyõ thuaät Ngöôøi laäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản