Lịch sử 10 nâng cao - CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ V)

Chia sẻ: dantri1209

Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Thấy được tính liên tục, rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I - V. Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta. - Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng,...

Nội dung Text: Lịch sử 10 nâng cao - CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ V)

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

(TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ V)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:

1. Kiến thức

- Thấy được tính liên tục, rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh

giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I - V. Nguyên nhân là

do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu

tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

- Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số

cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Bà Triệu.

2. Tư tưởng

- Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ.

- Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những

chiến thắng oanh liệt của dân tộc.

3. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng hệ thống hóa kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng

lược đồ để trình bày diễn biến.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị.

- Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi: Chính sách chế độ của chính quyền phương Bắc đối với nhân

dân ta.

2. Mở bài

Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ từ 179 TCN

đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu

được tính liên tục, rộng lớn và tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh

giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu

bài 26.

3. Tổ chức dạy họcHoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản

* Hoạt động 1: Cả lớp 1. Khái quát các cuộc đấu tranh

- GV sử dụng bảng thống kê các cuộc đấu từ thế kỷ I đến thế kỷ V
tranh tiêu biểu trong SGK.Năm khởi nghĩa

Nơi có khởi nghĩa

Tóm tắt diến biến, kết quả100

Quân Nhật Nam

Hơn 3000 dân nổi dậy đốt phá trụ sở, nhà

cửa...
- Sau đó GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về

các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc

thuộc.

- GV có thể gợi ý để HS có nhận xét, trả

lời...

- GV nhận xét, bổ sung, kết luận: - Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc,

dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy

đấu tranh giành độc lập dân tộc.
- Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên

tiếp rộng lớn nhiều cuộc nhân dân

cả 3 quận tham gia.

- Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa

đã thắng lợi, lập được chính

quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Bà

Triệu).

- Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu

nước chống giặc ngoại xâm, ý chí

tự chủ và tinh thần dân tộc của

nhân dân Âu Lạc.

Hoạt động 1: Nhóm - Cá nhân 2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu

biểu

- GV chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu các

nhóm theo dõi sách giáo khoa. Mỗi nhóm

theo dõi một cuộc khởi nghĩa theo nội dung.

+ Thời gian bùng nổ khởi nghĩa.

+ Chống kẻ thù nào (Triều đại đô hộ nào).

+ Địa bàn của cuộc khởi nghĩa.

+ Diễn biến chính của khởi nghĩa.
+ Kết quả, ý nghĩa.

GV phân công cụ thể:

+ Nhóm 1: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

+ Nhóm 2: Khởi nghĩa Lý Bí.

+ Nhóm 3: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

- HS theo dõi sách giáo khoa; thảo luận theo

nhóm, cử đại diện ghi nội dung tóm tắt cuộc

khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày trước

lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi nhớ.

- GV nhận xét phần trình bày của nhóm sau

đó sử dụng từng bảng thống kê chi tiết về

các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân

ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau.Khởi Kẻ
Địa bàn Tóm tắt diễn biến Ý nghĩa
nghĩa thù

Hai Bà Nhà Hát Môn - Tháng 3 - 40 Hai Bà Trưng - Mở đầu cho

Trưng Đông Mê Linh, phất cờ khởi nghĩa được nhân cuộc đấu tranh

Hán Cổ Loa, dân nhiệt liệt hưởng ứng, chiếm chống áp bức

Luy Lâu được Cổ Loa buộc thái thú Tô bóc lột của
Định chốn về Trung Quốc. Khởi nhân dân Âu

nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên Lạc.

làm vua xây dựng chính quyền

tự chủ,

- Mùa hè năm 42, Nhà Hán đưa - Khẳng định

hai vạn quân sang xâm lược. Hai khả năng, vai

Bà Trưng tổ chức kháng chiến trò của người

anh dũng nhưng do chênh lệch phụ nữ trong

về lực lượng, khởi nghĩa thất đấu tranh

bại, Hai Bà Trưng hi sinh. chống giặc

ngoại xâm.

- Cuộc - Nhà Thanh - Cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở - Góp phần

khởi Ngô Hóa Phú Điền (Hậu lộc - Thanh thúc đẩy cuộc

nghĩa Hóa), nhanh chóng lan rộng ra đấu tranh mạnh

Bà quận Giao Chỉ, nghĩa quân mẽ của nhân

Triệu chiến đấu nhiều trận. dân ta giai đoạn

sau.

- Nhà Ngô lo sợ, cử Lục Dận chỉ

huy sang đàn áp - cuộc khởi

nghĩa thất bại.
- HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ.

- GV: Sử dụng thời gian kể về các nhân vật lịch sử: Hai Bà Trưng, Bà Triệu thể

hiện sức sống không bao giờ bị dập tắt của dân tộc Việt Nam.4. Củng cô

- Tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc.

- Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền,

trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.

5. Dặn dò

- Học bài, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 149 sưu tầm tư

liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ... các vị anh hùng đấu tranh chống ách áp bức

đô hộ của phong kiến phương Bắc.

- Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu

biểu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản