LỊCH SỬ (15 ) - NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
170
lượt xem
35
download

LỊCH SỬ (15 ) - NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê ,phòng lũ . -Do có hệ thống đê điều tốt ,nền kinh tế nông nghiệp dưới thời Trần phát triển ,nhân dân no ấm . -Bảo vệ đê điều và phòng chống bão lụt ngày nay là truyền thống của nhân dân ta .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ (15 ) - NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ

  1. L CH S (15 ) NHÀ TR N VÀ VI C P Ê I-/ M C TIÊU: -Nhà Tr n r t coi tr ng vi c p ê ,phòng lũ . -Do có h th ng ê i u t t ,n n kinh t nông nghi p dư i th i Tr n phát tri n ,nhân dân no m . -B o v ê i u và phòng ch ng bão l t ngày nay là truy n th ng c a nhân dân ta . II-/ DÙNG D Y H C : Tranh SGK (phóng to ) Phi u h c t p cho HS B n t nhiên Vi t Nam III-/ CÁC HO T NG D Y -H C : Ho t ng c a d y Ho t ng h c A-/ Ki m tra bài cũ : GV nêu câu h i : G i 2 HS tr l i +Nhà Tr n ra i trong hoàn c nh nào ?
  2. +Nhà Tr n ã có vi c làm gì c ng c ,xây d ng t nư c ? GV nh n xét và cho i m B-/ Bài m i : Gi i thi u bài :Cho HS quan sát tranh v HS quan sát tranh c nh p ê gi i thi u vào bài GV ghi bài lên b ng :Nhà Tr n và vi c p ê -3HS c bài *Ho t ng 1:GV yêu c u HS c SGK và tr l i câu h i : +Ngh chính c a nhân dân ta dư i th i Tr n là gì ? Sông ngòi nư c ta như th nào ? +Dư i th i Tr n ,nhân dân ta làm ngh nông nghi p là chính . +Hãy ch trên b n và nêu tên m t s con sông ? H th ng sông ngòi nư c ta ch ng ch t ,có nhi u sông như sông H ng ,sông à ,sông u ng ,sông C u ,sông Mã ,sông C .... +Sông ngòi t o ra nh ng thu n l i và khó khăn gì cho s n xu t nông nghi p và i s ng + Sông ngòi ch ng ch t là nhân dân ? ngu n cung c p nư c cho vi c c y tr ng nhưng cũng thư ng xuyên GV ch trên b n và gi i thi u l i cho HS t o ra lũ l t làm nh hư ng n th y s ch ng ch t c a sông ngòi mùa màng s n xu t và cu c s ng
  3. GV k t lu n : p ê ,phòng ch ng l t l i ã c a nhân dân là truy n th ng có t ngàn i c a ngư i Vi t *Ho t ng 2:Nhà Tr n t ch c p ê ch ng l t GV yêu c u HS c SGK ,th o lu n nhóm -2 HS c SGK +Nhà Tr n ã t ch c p ê ch ng l t như th nào ?Các nhóm ti p n i nhau lên b ng ghi l i Ho t ng nhóm 4 nh ng vi c nhà Tr n ã làm p ê phòng -2 nhóm cùng vi t lên b ng ,m i HS ch vi t 1 ý ki n ,sau ó chuy n ph n cho b n khác cùng nhóm ch ng l t bão . Các nhóm còn lai nh n xét b GV k t lu n :Nhà Tr n r t quan tâm n vi c p ê phòng ch ng l t bão : sung - t ch c Hà ê s trông coi vi c p ê HS nhe GV k t lu n - t ra l m i ngư i u ph i tham gia p ê -H ng năm con trai t 18 tu i tr lên ph i dành m t s ngày tham gia vi c p ê
  4. -Có lúc các vua Tr n cũng t mình trông nom vi c p ê *Ho t ng 3 :K t qu công cu c p êc a nhà Tr n -GV yêu c u HS c SGK và tr l i : +Nhà Tr n ã thu ư c k t qu như th nào trông công cu c p ê? -HS c SGK sau ó xung phong phát bi u ý ki n :H th ng ê i u ã ư c hình thành d c +H th ng ê i u ó ã giúp gìcho s n xu t theo sông h ng và các con sông và i s ng nhân dân ta . l n khác ng b ng B c B và B c Trung B GV ch t ý : - H th ng ê i u ã góp *Ho t ng 4 :Liên h th c t ph n làm cho nông nghi p phát Theo em t i sao h ng năm thư ng có l t x y tri n , i s ng nhân dân thêm no ra? Mu n h n ch lũ x y ra ta ph i làm gì ? m -C ng c ,d n dò :HS c ghi nh -Do phá ho i ê i u ,phá ho i V nhà h c thu c bài r ng u ngu n .C n b o v môi Chu n b bài sau : trư ng t nhiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản