Lịch sử 5 - BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC(1945 - 1954)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
132
lượt xem
17
download

Lịch sử 5 - BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC(1945 - 1954)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1945 đến năm 1954 dựa theo nội dung các bài đã học. - Tóm tắt được các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945-1954. - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Các hình minh họa trong SGK. - Lược đồ các chiến dịch Việt Bắc 1947, Biên giới 1950, Điện Biên Phủ 1954. - Các bông hoa ghi câu hỏi gài lên cây cảnh. - Phiếu học tập của HS. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC(1945 - 1954)

  1. Bài 18: ÔN T P B OV C L P DÂN T C(1945 - 1954) I. M C TIÊU Giúp HS: - L p b ng th ng kê các s ki n, nhân v t l ch s tiêu bi u t năm 1945 n năm 1954 d a theo n i dung các bài ã h c. - Tóm t t ư c các s ki n l ch s tiêu bi u trong giai o n 1945-1954. II. DÙNG D Y H C -B n hành chính Vi t Nam. - Các hình minh h a trong SGK. - Lư c các chi n d ch Vi t B c 1947, Biên gi i 1950, i n Biên Ph 1954. - Các bông hoa ghi câu h i gài lên cây c nh. - Phi u h c t p c a HS. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ: - GV g i 2 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 2 HS lên b ng tr l i . h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m HS. Ho t ng 1:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: Giúp HS l p ư c các b ng th ng kê các s ki n l ch s tiêu bi u t 1945-1954. Cách ti n hành: - GV g i HS l p b ng th ng kê các s ki n l ch s tiêu - HS c l i b ng th ng kê, b bi u t 1945-1954 vào gi y kh to. xung ý ki n. - GV nh n xét, th ng nh t l i các s ki n l ch s tiêu bi u t 1945-1954. 3. Hoat ng 2: trò chơi-Hái hoa dân ch . M c tiêu: giúp HS ôn l i các s ki n l ch s trong giai o n t 1945-1954. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS chơi trò chơi hái hoa dân ch + Cách chơi: • C l p chia thành 4 i.
  3. • C 1 b n d n chương trình. -3 i cùng suy nghĩ, i ph t c nhanh nh t giành ư c quy n tr • C 3 b n làm giám kh o. l i. • L n lư t 4 ic i di n lên hài hoa, c và th o lu n tr l i. Ban giám kh o nh n xét. úng thì nh n th , sai không ư c th , 3 i còn l i tr l i câu h i mà i b n không tr l i úng, n u úng nh n ư c th .C 4 i không tr l i ư c thì ban giám kh o tr l i. + Lu t chơi: •M i i di n ch b c thăm và tr l i câu h i 1 l n, lư t sau n i khác. • i chi n th ng là i giành ư c nhi u th nh t. + Các câu h i c a trò chơi: 1. Vì sao nói: ngay sau Cách m ng tháng Tám, nư c ta trong tình th ”nghìn cân treo s i tóc”.? 2. Vì sao Bác H g i n n ói, n n d t là”gi c ói, gi c d t” ? ………… 4. Ho t ng 3:C ng c –d n dò. - GV t ng k t gi h c, tuyên dương các HS ã - HS tr l i.
  4. chu n b t t. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà chu n b bài sau. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản