Lịch sử (9) - ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
398
lượt xem
23
download

Lịch sử (9) - ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Sau khi Ngô quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên . -Đinh Bộ Lĩnh đã có công thống nhất đất nước. -Thêm yêu lịch sử Việt Nam. -Tranh vẽ cảnh Đinh Bộ Lĩnh chơi trò cờ lau tập trận -Phiếu học tập cho hs

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử (9) - ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

  1. L ch s (9) INH B LĨNH D P LO N 12 S QUÂN I M c tiêu:H c xong bài hs bi t: -Sau khi Ngô quy n m t, t nư c rơi vào c nh lo n l c, n n kinh t b kìm hãm b i chi n tranh liên miên . - inh B Lĩnh ã có công th ng nh t t nư c. -Thêm yêu l ch s Vi t Nam. II dùng d y h c: -Tranh v c nh inh B Lĩnh chơi trò c lau t p tr n -Phi u h c t p cho hs III Các ho t ng : Ho t ng th y Ho t ng trò 1 KTBC: -Nêu các giai o n l ch s mà em ã ư c -2h c sinh tr l i h c? -Chi n th ng B ch ng do NgôQuy n lãnh o năm 938.
  2. 2 Bài m i: *Gi i thi u *H 1:Tình hình t nư c ta sau khi Ngô Quy n m t. -Yêu c u th o lu n nhóm 2, nghiên c u sgk/25 -Th o lu n nhóm ôi, xung -GV ghi ý chính phong tr l i -GV ch t ý :Sau khi Ngô Quy n m t t nư c ta rơi vào c nh lo n l c , tri u ình l c c tranh ngai vàng , các th l c a phương không ph c tri u ình , n i yl p chính quy n riêng , nh chi m l n nhau -HS l ng nghe chia t nư c thành 12 vùng - s cũ g i là lo n 12 s quân . Nhân dân kh n kh ,làng m c, ru ng ng b tàn phá .Bên ngoài thì k thù lăm le xâm lư c .V y theo em yêu c u b c thi t lúc này là ph i làm gì? -Ngư i ã có công trong vi c này là inh B Lĩnh .Chúng ta s tìm hi u ti p ph n 2. *H 2:Công lao c a inh B Lĩnh iv i t nư c . -Sinh ho t nhóm 6,nghiên c u sgk th o lu n nh ng n i dung sau:
  3. +N1:Em bi t gì v inh B Lĩnh? -Th ng nh t t nư c +N2,3: inh B Lĩnh ã có công gì iv i t nư c? +N4:Sau khi th ng nh t t nư c inh B Lĩnh ã làm gì? -Yêu c u t ng nhóm trình bày -GV ch t ý -G i hs c n i dung -Th o lu n nhóm ,tr l i trư c *H 3:Hoàn thành b ng so sánh tình hình l p t nư c ta trư c và sau khi inh BB lĩnh th ng nh t t nư c -Ho t ng nhóm 3 C ng c -Nêu tình hình â tnư c ta sau khi Ngô Quy n m t? - inh B lĩnh ã có công gì iv i t nư c/ *Liên h - giáo d c: - i di n nhóm trình bày -HS l ng nghe
  4. -Ho t ng nhóm 4 -HS tr l i c ng c bài
Đồng bộ tài khoản