Lịch sử (9) - ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

Chia sẻ: fordec

-Sau khi Ngô quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên . -Đinh Bộ Lĩnh đã có công thống nhất đất nước. -Thêm yêu lịch sử Việt Nam. -Tranh vẽ cảnh Đinh Bộ Lĩnh chơi trò cờ lau tập trận -Phiếu học tập cho hs

Nội dung Text: Lịch sử (9) - ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

L ch s (9)

INH B LĨNH D P LO N 12 S QUÂN

I M c tiêu:H c xong bài hs bi t:

-Sau khi Ngô quy n m t, t nư c rơi vào c nh lo n l c, n n kinh t b kìm hãm
b i chi n tranh liên miên .

- inh B Lĩnh ã có công th ng nh t t nư c.

-Thêm yêu l ch s Vi t Nam.

II dùng d y h c:

-Tranh v c nh inh B Lĩnh chơi trò c lau t p tr n

-Phi u h c t p cho hs

III Các ho t ng :


Ho t ng th y Ho t ng trò


1 KTBC:

-Nêu các giai o n l ch s mà em ã ư c -2h c sinh tr l i
h c?

-Chi n th ng B ch ng do NgôQuy n
lãnh o năm 938.
2 Bài m i:

*Gi i thi u

*H 1:Tình hình t nư c ta sau khi Ngô
Quy n m t.

-Yêu c u th o lu n nhóm 2, nghiên c u
sgk/25

-Th o lu n nhóm ôi, xung
-GV ghi ý chính
phong tr l i
-GV ch t ý :Sau khi Ngô Quy n m t t
nư c ta rơi vào c nh lo n l c , tri u ình
l c c tranh ngai vàng , các th l c a
phương không ph c tri u ình , n i yl p
chính quy n riêng , nh chi m l n nhau -HS l ng nghe
chia t nư c thành 12 vùng - s cũ g i là
lo n 12 s quân . Nhân dân kh n kh ,làng
m c, ru ng ng b tàn phá .Bên ngoài thì
k thù lăm le xâm lư c .V y theo em yêu
c u b c thi t lúc này là ph i làm gì?

-Ngư i ã có công trong vi c này là inh
B Lĩnh .Chúng ta s tìm hi u ti p ph n 2.

*H 2:Công lao c a inh B Lĩnh iv i
t nư c .

-Sinh ho t nhóm 6,nghiên c u sgk th o
lu n nh ng n i dung sau:
+N1:Em bi t gì v inh B Lĩnh? -Th ng nh t t nư c

+N2,3: inh B Lĩnh ã có công gì iv i
t nư c?

+N4:Sau khi th ng nh t t nư c inh B
Lĩnh ã làm gì?

-Yêu c u t ng nhóm trình bày

-GV ch t ý -G i hs c n i dung

-Th o lu n nhóm ,tr l i trư c
*H 3:Hoàn thành b ng so sánh tình hình
l p
t nư c ta trư c và sau khi inh BB lĩnh
th ng nh t t nư c

-Ho t ng nhóm

3 C ng c

-Nêu tình hình â tnư c ta sau khi Ngô
Quy n m t?

- inh B lĩnh ã có công gì iv i t
nư c/

*Liên h - giáo d c: - i di n nhóm trình bày

-HS l ng nghe
-Ho t ng nhóm 4
-HS tr l i c ng c bài
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản