LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Học sinh biết: Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch HCM đọc “Tuyên ngôn độc lập”. - Đây là sự kiện lịch sử trọng đại: khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 2/ 9 là ngày Quốc Khánh của nước ta. 2. Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để rút ra ý nghĩa. 3. Thái độ: Hồ. II. Chuẩn bị: + GV: Hình ảnh SGK: Anh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. + HS: Sưu tầm thêm tư liệu,...

Nội dung Text: LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

 

  1. LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết: Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch HCM đọc “Tuyên ngôn độc lập”. - Đây là sự kiện lịch sử trọng đại: khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 2/ 9 là ngày Quốc Khánh của nước ta. 2. Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để rút ra ý nghĩa. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu kính, biết ơn Bác Hồ. II. Chuẩn bị: + GV: Hình ảnh SGK: Anh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. + HS: Sưu tầm thêm tư liệu, ảnh tư liệu.
  2. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: “Cách mạng Họat động lớp. mùa thu”. - Học sinh nêu. - Tại sao nước ta chọn ngày 19/ 8 làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám 1945? - Học sinh nêu. - Ý nghĩa của cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945? 1’ - Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: 30’ - Bác Hồ đọc “Tuyên 10’ ngôn Độc lập”. Hoạt động nhóm đôi. 4. Phát triển các hoạt
  3. động:  Hoạt động 1: Thuật lại diễn biến buổi lễ “Tuyên ngôn Độc lập”. - Học sinh đọc SGK và Phương pháp: Thảo thuật lại cho nhau nghe luận, giảng giải, trực đoạn đầu của buổi lễ tuyên quan. bố độc lập. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc SGK, đoạn - Học sinh thuật lại. “Ngày 2/ 9/ 1945. Bắt đầu đọc bản “Tuyên ngôn Đọc lập”.  Giáo viên gọi 3, 4 em thuật lại đoạn đầu của buổi lễ tuyên bố độc lập. 10’  Giáo viên nhận xét + Hoạt động nhóm bốn. chốt + giới thiệu ảnh “Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập”.
  4.  Hoạt động 2: Nội dung của bản “Tuyên ngôn độc - Học sinh thảo luận theo lập”. nhóm 4, nêu được các ý. Phương pháp: Thảo - Gồm 2 nội dung chính. luận, đàm thoại. + Khẳng định quyền độc • Nội dung thảo luận. lập, tự do thiêng liêng của - Trình bày nội dung dân tộc VN. chính của bản “Tuyên + Dân tộc VN quyết tâm ngôn độc lập”? giữ vững quyền tự do, độc - Thuật lại những nét cơ lập ấy. bản của buổi lễ tuyên bố - Học sinh thuật lại cần đủ độc lập. các phần sau: + Đoạn đầu. + Bác Hồ đọc “ Tuyên ngôn Độc lập”. + Buổi lễ kết thúc trong không khí vui sướng và quyết tâm của nhân dân: đem tất cả tinh thần và lực
  5. 10’ lượng, tính mạng và của cải để giữ vững độc lập dân tộc. _ Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập , Bác Hồ thay Hoạt động cá nhân, lớp. mặt nhân dân VN khẳng định điều gì ? - Ngày 2/ 9/ 1945 trở thành ngày lễ Quốc Khánh của dân tộc ta, đánh dấu thời điểm VN trở thành 1  Giáo viên nhận xét. 1’ nước độc lập.  Hoạt động 3: Củng cố. - Học sinh nêu + trưng Phương pháp: bày tranh ảnh sưu tầm về - Giáo viên tổ chức cho Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn học sinh phát biểu ý kiến độc lập” tại quảng trường về: Ba Đình. + Ý nghĩa của buổi lễ tuyên bố độc lập. + Nêu cảm nghĩ, kỉ niệm của mình về ngày 2/ 9.
  6. 5. Tổng kết - dặn dò: - Học bài. - Chuẩn bị: “Ôn tập.” - Nhận xét tiết học
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản