Lịch Sử BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNH

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
197
lượt xem
10
download

Lịch Sử BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh biết Trương Định là tấm gương tiêu biểu của phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kì. - Học sinh biết với lòng yêu nước, Trương Định đã không theo lệnh vua, ở lại cùng nhân dân chống Pháp xâm lược. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh kể lại diễn biến câu chuyện, tập trung thể hiện tâm trạng Trương Định. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh biết cảm phục và học tập tinh thần xả thân vì nước của Trương Định....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch Sử BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNH

  1. Lịch Sử BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh biết Trương Định là tấm gương tiêu biểu của phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kì. - Học sinh biết với lòng yêu nước, Trương Định đã không theo lệnh vua, ở lại cùng nhân dân chống Pháp xâm lược. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh kể lại diễn biến câu chuyện, tập trung thể hiện tâm trạng Trương Định. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh biết cảm phục và học tập tinh thần xả thân vì nước của Trương Định. II. CHUẨN BỊ:
  2. - Giáo viên: Bản đồ hành chính Việt Nam - Hình ảnh SGK /4 - Học sinh: SGK và tư liệu về Trương Định III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 1. Khởi động: Hát 4’ 2. Bài cũ: Kiểm tra SGK + ĐDHT 1’ 3. Giới thiệu bài mới: “Bình Tây Đại Nguyên Soái” Trương Định. 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hoàn - Hoạt động lớp cảnh dẫn đến phong trào kháng chiến dưới sự chỉ
  3. huy của Trương Định Phương pháp: Giảng giải, trực quan Muïc tieâu: Giuùp hs naém ñöôïc hoaøn caûnh daãn ñeán phong traøo khaùng chieán - GV treo bản đồ + trình - HS quan sát bản đồ bày nội dung. - Chiều ngày 31/8/1858, thực dân Pháp điều 13 tàu chiến dàn trận ở cửa biển Đà Nẵng. Sáng 1/9 chúng nổ súng tấn công xâm lược nước ta. Ở Đa Nẵng, quân và dân ta chống trả quyết liệt nên chúng không thực hiện được ý đồ đánh nhanh thắng
  4. nhanh. - Năm sau, thực dân Pháp phải chuyển hướng, đánh vào Gia Định . Nhân dân Nam Kì khắp nơi đứng lên chống Pháp, đáng chú ý nhất là phong trào kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định. * Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hoạt động lớp, nhóm, cá bài nhân Phương pháp: Thảo luận, hỏi đáp, giảng giải Muïc tieâu: Giuùp hs naém ñöôïc Tröông Ñònh laø taám göông tieâu bieåu cuûa phong traøo khaùng chieán choáng Phaùp cuûa nhaân daân
  5. Nam Kì - Thực dân Pháp xâm - Ngày 1/9/1858 lược nước ta vào thời gian nào? - Nêu hiểu biết của em về - HS trình bày Trương Định? - Năm 1862 xảy ra sự - Triều đình kí hòa ước cắt kiện gì? 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp, lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng kháng chiến của nhân dân và đi An Giang nhậm chức lãnh binh. -> GV nhận xét + giới thiệu thêm về Trương Định - GV chuyển ý, chia lớp - Mỗi nhóm bốc thăm và
  6. thành 3 nhóm tìm hiểu nội giải quyết 1 yêu cầu. dung sau: + Trương Định có điều gì phải băn khoăn, lo nghĩ ? + Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã làm gì ? + Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân ? -> Các nhóm thảo luận - Các nhóm thảo luận -> trong 2 phút Nhóm trưởng đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận -> HS nhận xét. -> GV nhận xét + chốt từng yêu cầu. - Trương Định băn khoăn là ông làm quan mà
  7. không tuân lệnh vua là mắc tội phản nghịch, bị trừng trị thảm khốc. Nhưng nhân dân thì không muốn giải tán lực lượng và 1 dạ tiếp tục kháng chiến. - Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn ông làm “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. - Để đáp lai lòng tin yêu của nhân dân, Trương Định không tuân lệnh vua, ở lại cùng nhân dân chống giặc Pháp. -> GV giáo dục học sinh: - Em học tập được điều gì - HS nêu
  8. ở Trương Định? -> Rút ra ghi nhớ. - HS đọc ghi nhớ SGK/4 * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp, cá nhân - Em có suy nghĩ như thế - HS trả lời nào trước việc Trương Định quyết tâm ở lại cùng nhân dân? - Ở thành phố mình có - HS trả lời đường phố, trường học nào mang tên Trương Định không? 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Học ghi nhớ -Chuẩn bị: Nguyễn Trường Tộ mong muốn đổi mới đất nước - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản