LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chia sẻ: muchapgung

LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ, sơ lược diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ. 2. Kĩ năng: - Nêu sơ lược diễn biến và ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu nước, tự hào tinh thần chiến đấu của nhân dân ta. II. Chuẩn bị: + GV: Bản đồ hành chính VN. Lược đồ phóng to. Tư liệu về chiến dịch Điện Biên...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

LỊCH SỬ
CHIẾN THẮNG
LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh biết tầm quan trọng của chiến
dịch Điện Biên Phủ, sơ lược diễn biến của chiến dịch Điện
Biên Phủ, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ.

2. Kĩ năng: - Nêu sơ lược diễn biến và ý nghĩa chiến dịch
Điện Biên Phủ.

3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu nước, tự hào tinh thần
chiến đấu của nhân dân ta.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bản đồ hành chính VN. Lược đồ phóng to. Tư liệu
về chiến dịch Điện Biên Phủ, phiếu học tập.

+ HS: Chuẩn bị bài. Tư liệu về chiến dịch.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Hậu phương những năm - Học sinh nêu.
sau chiến dịch Biên giới.

- Hãy nêu sự kiện xảy ra
sau năm 1950?

- Nêu thành tích tiêu biểu
của 7 anh hùng được
tuyên dương trong đại hội
anh hùng và chiến sĩ thi
đua toàn quốc lần thứ I?

- Giáo viên nhận xét bài
1’ cũ.

3. Giới thiệu bài mới:
30’ - Chiến thắng lịch sử Điện

18’ Biên Phủ 4. Phát triển
các hoạt động: Hoạt động lớp, nhóm.

 Hoạt động 1: Tạo biểu
tượng của chiến dịch Điện
Biên Phủ.

Mục tiêu: Học sinh nắm
sơ lược diễn biến, ý nghĩa
của chiến dịch Điện Biên
Phủ.

Phương pháp: Thảo
luận, giảng giải.

- Giáo viên nêu tình thế
của Pháp từ sau thất bại ở
chiến dịch Biên giới đến
năm 1953. Vì vậy thực
dân Pháp đã tập trung 1
lượng lớn với nhiều vũ
khí hiện đại để xây dựng
tập đoàn cứ điểm kiên cố
nhất ở chiến trường Đông - Học sinh đọc SGK và
Dương tại Điện Biên Phủ thảo luận nhóm đôi.
nhằm thu hút và tiêu diệt - Thuộc tỉnh Lai Châu, đó
bộ đội chủ lực của ta, là 1 thung lũng được bao
giành lại thế chủ động quanh bởi rừng núi.
chiến trường và có thể kết
thúc chiến tranh. (Giáo
- Pháp tập trung xây dựng
viên chỉ trên bản đồ địa
tại đây 1 tập đoàn cứ điểm
điểm Điện Biên Phủ)
với đầy đủ trang bị vũ khí
- Nội dung thảo luận:
hiện đại.

- Thu hút lực lượng quân
- Điện Biên Phủ thuộc sự của ta tới đây để tiêu
tỉnh nào? Ở đâu? Có địa diệt, đồng thời coi đây là
hình như thế nào? các chốt để án ngữ ở Bắc
Đông Dương.

- Tại sao Pháp gọi đây là
“Pháo đài khổng lồ không
thể công phá”.- Mục đích của thực dân
Pháp khi xây dựng pháo - Học sinh thảo luận theo
đài Điện Biên Phủ? nhóm bàn.

 1 vài nhóm nêu (có chỉ
 Giáo viên nhận xét  lược đồ).
chuyển ý.  Các nhóm nhận xét +
- Trước tình hình như thế, bổ sung.
ta quyết định mở chiến
dịch Điện Biên Phủ.

- Thảo luận nhóm bàn.

- Chiến dịch Điện Biên
Phủ bắt đầu và kết thúc
khi nào?

- Nêu diễn biến sơ lược về
chiến dịch Điện Biên
Phủ?

 Giáo viên hướng dẫn
học sinh tìm hiểu theo các
ý sau:
+ Đợt tấn công thứ nhất
của bộ đội ta.

+ Đợt tấn công thứ hai Hoạt động cá nhân.
của bộ đội ta.
- Học sinh nêu.
+ Đợt tấn công thứ ba của
bộ đội ta.

+ Kết quả sau 56 ngày
đêm đánh địch.
- Học sinh nêu.
 Giáo viên nhận xét +
chốt (chỉ trên lượt đồ).
7’
- Giáo viên nêu câu hỏi:

+ Chiến thắng Điện Biên
Phủ có thể ví với những
chiến thắng nào trong lịch - Học sinh lập lại (3 lần).
sử chống ngoại xâm của
dân tộc?

+ Chiến thắng có ảnh
hưởng như thế nào đến
cuộc đấu tranh của, nhân
dân các dân tộc đang bị
áp bức lúc bấy giờ?

 Rút ra ý nghĩa lịch sử.

- Chiến thắng Điện Biên
Phủ và hiệp định Giơ-ne- Hoạt động nhóm (4
vơ đã chấm dứt chiến nhóm).
tranh ở Đông Dương (7-
5-1954), đã kết thúc 9
năm kháng chiến chống
Pháp, phá tan cách đô hộ
của thực dân Pháp, hòa
bình được lập lại, miền - Các nhóm thảo luận 
Bắc hoàn toàn được giải
đại diện các nhóm trình
phóng, CMVN bước sang
bày kết quả thảo luận.
5’ giai đoạn mới.
 Các nhóm khác nhận
xét lẫn nhau.
 Hoạt động 2: Làm bài
tập.

Mục tiêu: Rèn kỹ năng
Hoạt động
nắm sự kiện lịch sử. lớp.

Phương pháp: Thực
hành , thảo luận.

- Giáo viên yêu cầu học - Thi đua theo 2 dãy.
sinh làm bài tập theo
1’
nhóm.

N1: Chỉ ra những chứng
cứ để khẳng định rằng
“tập đoàn cứ điểm Điện
Biên Phủ” là “pháo đài”
kiên cố nhất của Pháp tại
chiến trường Đông
Dương vào năm 1953 –
1954.

N2: Tóm tắt những mốc
thời gian quan trọng trong
chiến dịch Điện Biên Phủ.

N3: Nêu những sự kiện
tiêu biểu, những nhân vật
tiêu biểu trong chiến dịch
Điện Biên Phủ.

N4: Nguyên nhân thắng
lợi của chiến dịch Điện
Biên Phủ.

 Giáo viên nhận xét.

 Hoạt động 3: Củng cố.

Mục tiêu: Khắc sâu kiến
thức.

Phương pháp: Vấn đáp,
động não.

- Nêu ý nghĩa lịch sử của
chiến dịch Điện Biên
Phủ?

Nêu 1 số câu thơ về chiến
thắng Điện Biên.

 Giáo viên nhận xét +
tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò:

- Chuẩn bị: Ôn tập: Chín
năm kháng chiến bảo vệ
Độc lập dân tộc “

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản