LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
117
lượt xem
16
download

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh biết: Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc là người đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. - Đảng ra đời là 1 sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn. 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh nhớ ơn tổ chức Đảng và Bác Hồ - người thành lập nên Đảng CSVN. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

  1. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết: Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc là người đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. - Đảng ra đời là 1 sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn. 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh nhớ ơn tổ chức Đảng và Bác Hồ - người thành lập nên Đảng CSVN. II. Chuẩn bị: - Thầy: Ảnh trong SGK - Tư liệu lịch sử. - Trò : Sưu tầm thêm tư liệu III. Các hoạt động:
  2. T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC G 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước - Tại sao anh Ba quyết chí - Học sinh trả lời ra đi tìm đường cứu nước? - Nêu ghi nhớ?  Giáo viên nhận xét bài cũ 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 33’ 4. Phát triển các hoạt động: 10’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu - Hoạt động nhóm sự kiện thành lập Đảng
  3. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các sự kiện thành lập Đảng. Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp - Giáo viên trình bày: Từ những năm 1926 - 1927 trở đi, phong trào CM nước ta phát triển mạnh mẽ. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929, ở nước ta lần lượt ra đời 3 tổ chức Cộng Sản. Các tổ chức Cộng Sản đã lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, giúp đỡ lẫn nhau trong một số cuộc đấu tranh nhưng lại công kích lẫn nhau. Tình hình mất đoàn kết, thiếu
  4. thống nhất lãnh đạo không thể kéo dài. - Học sinh đọc đoạn “Để - Học sinh đọc tăng cường .....thống nhất lực lượng” - Lớp thảo luận nhóm bàn, - Học sinh thảo luận nhóm câu hỏi sau: bàn - Tình hình mất đoàn kết, - 1 đến 4 nhóm trình bày kết không thống nhất lãnh đạo quả thảo luận  các nhóm đã đặt ra yêu cầu gì? còn lại nhận xét, bổ sung - Ai là người có thể làm - Các nhóm nói đựơc những được điều đó? ý sau: Cần phải sớm hợp nhất các tổ chức Công Sản, thành lập 1 Đảng duy nhất. Việc này đòi hỏi phải có 1 lãnh tụ đủ uy tín và năng lực mới làm được. Đó là lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc.
  5.  Giáo viên nhận xét và chốt lại Nhằm tăng cường sức mạnh của CM nên cần hợp nhất 3 tổ chức Đảng ở Bắc, Trung, Nam. Người được Quốc tế Cộng Sản Đảng cử về hợp nhất 3 tổ chức Đảng là lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc. 10’ * Hoạt động 2: Hội nghị - Hoạt động nhóm thành lập Đảng Mục tiêu: Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc SGK - Chia lớp theo nhóm 6 - Học sinh chia nhóm theo trình bày diễn biến hội nghị màu hoa
  6. thành lập Đảng diễn ra như - Các nhóm thảo luận  đại thế nào? diện trình bày (1 - 2 nhóm)  các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung. - Giáo viên lưu ý khắc sâu ngày, tháng, năm và nơi diễn ra hội nghị.  Giáo viên nhận xét và chốt lại Hội nghị diễn ra từ 3  7/2/1930 tại Cửu Long. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, bí mật, đại hội đã nhất trí hợp nhất 3 tổ chức Cộng Sản: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. - Hàng vạn nông dân Hưng Yên kéo về thị xã Vinh. Hô to khẩu hiệu chống đế
  7. quốc.... Pháp cho máy bay ném bom vào đoàn người làm cho hàng trăm người chết và bị thương. Do đó, ngày 12/9 là ngày kỷ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh. - Giáo viên nhắc lại những - Học sinh lắng nghe sự kiện tiếp theo năm 1930. 9’ * Hoạt động 3: Tìm hiểu ý - Hoạt động nhóm bàn nghĩa của việc thành lập Đảng Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, giảng giải - Giáo viên phát phiếu học - Học sinh nhận phiếu  tập  học sinh thảo luận đọc nội dung yêu cầu của nội dung phiếu học tập: phiếu. +Sự thống nhất các tổ chức - Học sinh đọc SGK + thảo cộng sản đã đáp ứng được luận nhóm bàn  ghi vào
  8. điều gì của cách mạng Việt phiếu Nam ? +Liên hệ thực tế - Giáo viên gọi 1 số nhóm - Học sinh trình bày + bổ trình bày kết quả thảo luận. sung lẫn nhau  Giáo viên nhận xét và chốt: _ Cách mạng VN có một tổ chức tiên phong lãnh đạo, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi theo con đường đúng đắn . 4’ * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động cá nhân Phương pháp: Thi đua, động não - Trình bày ý nghĩa của - Học sinh nêu việc thành lập Đảng .
  9.  Giáo viên nhận xét - Tuyên dương 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Học bài - Chuẩn bị: Xô viết Nghệ- Tĩnh - Nhận xét tiết học

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản