LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
191
lượt xem
39
download

LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Chúng ta cần lịch sự khi nhận và gọi điện thoại để thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân. -Tôn trọng, từ tốn khi nói chuyện điện thoại. -Biết nhận xét đánh giá hành vi đúng hoặc sai khi nhận và gọi địên thoại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN (Tiết 1)

  1. O C BÀI 11 : L CH S KHI NH N VÀ G I I N (Ti t 1) I. M C TIÊU : -Chúng ta c n l ch s khi nh n và g i i n tho i th hi n s tôn tr ng ngư i khác và tôn tr ng chính b n thân. -Tôn tr ng, t t n khi nói chuy n i n tho i. -Bi t nh n xét ánh giá hành vi úng ho c sai khi nh n và g i ên tho i. II. DÙNG D Y H C : GV : B chơi i n tho i, băng ghi âm m t o n h i tho i. HS : V bài t p III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -T i sao c n ph i nói l i yêu c u, ngh ? - Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá.
  2. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “L ch s khi nh n và g i i n tho i” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: Th o ph lu n l p M c Tiêu : HS bi t bi u -Hs theo dõi. hi n v m t cu c nói chuy n i n tho i l ch s . -Hs phát bi u cá nhân. -GV cho hs nghe o n h i tho i. 10 -Gv nêu câu h i theo n i ph dung c a cu c nói chuy n. -K t lu n : Khi nh n và g i i n tho i, em c n có thái l ch s , nói năng rõ ràng, t t n. - 4 hs lên s p x p *Ho tng 2 : S p x p thành o n h i tho i úng câu thành o n h i tho i nh t.
  3. 5 M c tiêu : Hs bi t s p ph x p câu thành m t o n h i tho i h p lý -Các nhóm th o lu n. -GV vi t các câu c a o n h i tho i vào 4 tám bìa. - i di n trình bày. -Gv k t lu n. -Nh n xét ý ki n c a b n *Ho t ng 3 : Th o lu n nhóm M c tiêu : Hs bi t c n ph i làm gì khi nh n và g i i n tho i… -GV nêu câu h i. K t lu n : Khi nh n và g i i n tho i c n chào h i l phép,….
  4. 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao c n ph i l ch s khi nh n và g i i n tho i ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài. -Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản