Lịch sử lớp 10 Bài 15

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
563
lượt xem
43
download

Lịch sử lớp 10 Bài 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- GV giảng giải: 179 TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc, từ đó nước ta lần lượt bị các triều đại phong kiến Trung quốc: nhà Triệu, Hán, Tuỳ, Đường đô hộ. Đất Âu Lạc cũ bị chia thành các quận huyện. - Nhà Triệu chia thành 2 Quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 10 Bài 15

 1. Bài 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Giúp HS nắm được nội dung cơ bản chính sách đô hộ của triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta và những chuyển biến kinh tế, văn hoá, xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc. 2. Tư tưởng - Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hoá giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. 3. Kỹ năng - Bồi dưỡng kỹ năng liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, chính trị với kinh tế, văn hoá, xã hội. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ SGK ban KHXH nhân văn lớp 10. - Tài liệu minh hoạ khác.
 2. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi  : Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang – Âu Lạc. Cuâ hỏi  : Đời sống vật chất tinh thần của người Việt cổ trong xã hội Văn Lang – Âu Lạc. 2. Mở bài Từ sau khi nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm chiếm 179 TCN cho đến thế kỷ X nước ta bị các Triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. Lịch sử thường gọi đó là thời kỳ Bắc thuộc. Để thấy được chế độ cai trị tàn bạo, âm mưu thâm độc của phong kiến phương Bắc với dân tộc ta và những chuyển biến về kinh tế, văn hoá xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc, chúng ta tìm hiểu bài 15. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
 3. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM Hoạt động 1: Cả lớp –  Chế độ cai trị cá nhân a. Tổ chức bộ máy - GV giảng giải: 179 cai trị: TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc, từ đó nước ta lần lượt bị các triều đại phong kiến Trung quốc: nhà Triệu, Hán, Tuỳ, Đường đô hộ. Đất Âu Lạc cũ bị chia thành các quận huyện. - Nhà Triệu chia thành 2 Quận, sáp nhập vào - Các triều đại phong quốc gia Nam Việt. kiến phương Bắc từ - Nhà Hán chia làm 3 nhà Triệu, Hán, tuỳ, Quận sáp nhập vào Giao đường đều chia nước Chỉ cùng với một số ta thành các quận, quận của Trung Quốc. huyện cử quan lại cai
 4. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững - Nhà Tuỳ, Đường chia trị đến cấp huyện. làm nhiều châu. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, chính quyền đô hộ cử quan lại - Mục đích của phong cai trị đến cấp huyện kiến phương Bắc là (Trực trị). sáp nhập đất Âu Lạc - GV phát vấn: các cũ vào bản đồ Trung triều đại phong kiến Quốc. phương Bắc chia Âu Lạc cũ thành quận, huyện nhằm mục đích gì? - HS suy nghĩ trả lời. - GV bổ sung, kết luận về âm mưu thâm độc của chính quyền phương Bắc. Hoạt động 2: Cả lớp - b. Chính sách bóc lột Cá nhân về kinh tế và đồng - GV yêu cầu HS đọc hoá về văn hoá. SGK để thấy những
 5. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững chính sách bóc lột kinh tế chính quyền đô hộ. - HS theo dõi SGK trả + Thực hiện chính lời câu hỏi. sách bóc lột, cống - GV nhận xét, bổ nạp nặng nề. sung, kết luận. + Nắm độc quyền muối và sắt. + Quan lại đô hộ bạo ngược tham lam ra sức bóc lột dân chúng - GV có thể minh hoạ để làm giàu. bằng tư liệu tham khảo về chính sách bóc lột tàn bạo, triệt để của chính quyền đô hộ trong sách hướng dẫn GV. - GV phát vấn: Em có nhận xét gì về chính sách bóc lột của chính quyền đô hộ? - HS suy nghĩ, trả lời: Đó là một chính sách
 6. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững bóc lột triệt để tàn bạo, đặc biệt nặng nề chỉ có ở một chính quyền ngoại bang. Hoạt động 3: cả lớp - Cá nhân - Chính sách đồng hoá - GV yêu cầu HS theo về văn hoá. dõi SGK để thấy được chính sách về văn hoá của chính quyền đô hộ. - HS theo dõi SGK, trả + Truyền bá Nho lời câu hỏi. giáo, mở lớp chữ - GV bổ sung, kết Nho. luận: - GV có thể gợi cho HS nhớ lại những kiến thức đã học về Nho giáo. Giáo lý của Nho Giáo quy định tôn ti, trật tự xã hội rất + Bắt nhân dân ta khắt khe ngặt nghèo vì phải theo phong tục, vậy chính quyền đô hộ tập quán người Hoa. phương Bắc truyền bá + Đưa người Hán vào
 7. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững Nho giáo vào nước ta sống chung với người cũng không nằm ngoài Việt. mục đích. - GV phát vấn: Chính sách đó chính quyền đô hộ nhằm mục đích gì? GV có thể gợi ý: Chính quyền đô hộ bắt nhân → Nhằm mục đích dân phải thay đổi cho thực hiện âm mưu giống với người Hán, đồng hoá dân tộc giống đến mức không Việt Nam. phân biệt được đâu là người Hán đâu là người Việt thì càng tốt. - Chính quyền đô hộ - Hán hoá người Việt còn áp dụng luật pháp âm mưu đó thường gọi hà khắc thẳng tay đàn là gì? áp các cuộc đấu tranh - HS suy nghĩ và trả của nhân dân ta.
 8. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững lời. - GV nhận xét, bổ sung, kết luận: Về mục đích của chính quyền đô hộ để HS thấy được âm mưu thâm độc của chính quyền phương Bắc. - GV giảng giải tiếp về luật pháp hà khắc và chính sách đàn áp các cuộc đấu tranh của chính quyền đô hộ. - GV tiểu kết: Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo và thâm độc của chính quyền đô hộ kéo dài hàng nghìn năm trong thời Bắc thuộc quả là một thử thách vô cùng cam go, ác liệt với dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giữ gìn bản sắc văn
 9. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững hoá dân tộc. Những chính sách đó đưa đến sự chuyển biến xã hội như thế nào? Chúng ta vào mục 2. Hoạt động 4: Cả lớp  Những chuyển và cá nhân biến xã hội - GV thuyết trình về a. Về kinh tế tình hình kinh tế của - Trong nông nghiệp: nước ta thời Bắc thuộc + Công cụ sắt được cơ bản như trong SGK sử dụng phổ biến. sau đó kết luận. + Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh. + Thuỷ lợi mở mang. ⇒ Năng suất lúa tăng hơn trước. - Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể. + Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai
 10. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững thác vàng bạc làm đồ trang sức. - GV phát vấn: Em có + Một số nghề mới nhận xét gì về tình hình xuất hiện như làm kinh tế nước ta thời Bắc giấy, làm thuỷ tinh. thuộc? GV có thể gợi ý: + Đường giao thông So với thời kỳ Văn Lang thuỷ bộ giữa các – Âu Lạc có biến đổi vùng quận hình thành. không? Biến đổi nhanh hay chậm? Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi? - HS suy nghĩ, so sánh trả lời. - GV bổ sung kết luận: Mặc dù chịu sự kìm hãm và bóc lột nặng nề của chính quyền đô hộ nhưng nền kinh tế Âu Lạc cũ vẫn phát triển tuy chậm chạp và không toàn diện. Do sự giao lưu kinh tế một số thành tựu
 11. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững kỹ thuật của Trung Quốc đã theo bước chân những kẽ đô hộ vào nước ta như sử dụng phân bón trong nông nghiệp, dùng kiến diệt sâu bọ, rèn sắt, làm giấy, làm thuỷ tinh … góp phần làm biến đổi nền kinh tế của Âu Lạc cũ. Hoạt động 5: Cả lớp - b. Về văn hoá – xã cá nhân hội: - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được trong bối cảnh chính quyền đô hộ ra sức thực hiện âm mưu đồng hoá thì văn + Về văn hoá hoá dân tộc ta phát triển - Một mặt ta tiếp thu như thế nào? những tích cực của - HS theo dõi SGK, trả văn hoá Trung Hoa lời câu hỏi. thời Hán – Đường - GV bổ sung và kết như: ngôn ngữ, văn
 12. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững luận. tự. - GV có thể minh hoạ - Bên cạnh đó nhân thêm tiếp thu có chọn dân ta vẫn giữ được lọc các yếu tố bên ngoài phong tục tập quán: đó là kết quả tất yếu Nhuộm răng, ăn trầu, của sự giao lưu văn hoá. làm bánh chưng, bánh GV phân tích: mặc dù dày, tôn trọng phụ chính quyền đô hộ thi nữ. hành những chính sách → Nhân dân ta không đồng hoá bắt nhân dân ta bị đồng hoá. phải thay đổi phong tục theo người Hán. Nhưng do tổ tiên đã kiên trì đấu tranh qua hàng nghìn năm nên đã bảo vệ được bản sắc văn hoá dân tộc. Dưới bầu trời của các làng, xã Việt Nam phong tục, tập quán của dân tộc vẫn được giữ và phát huy. Hoạt động 6: Cá nhân Về xã hội có
 13. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững - GV yêu cầu HS theo chuyển biến dõi SGK rồi so sánh với thời kỳ Văn Lang Âu Lạc để thấy được sự - Quan hệ xã hội là biến đổi về xã hội. quan hệ giữa nhân dân với chính quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng). - Đấu tranh chống đô hộ. - Ở một số nơi nông - Gv phân tích để HS dân tự do bị nông nô thấy được quan hệ bóc hoá, bị bóc lột theo lột địa tô phong kiến kiểu địa tô phong xâm nhập vào đất Âu kiến. Lạc cũ và sẽ dẫn đến sự biến đổi sâu sắc hơn về mặt xã hội. Các tầng lớp xã hội có chuyển biến thành các tầng lớp mới. Một số nông dân công xã tự do biến thành nông
 14. Các hoạt động của Những kiến thức thầy và trò HS cần nắm vững nô. Một số người nghèo khổ biến thành nô tì. 4. Sơ kết bài học - Chính sách đô hộ của chính quyền phương Bắc: mục đích, kết quả. - Sự biến đổi về kinh tế văn hoá, xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc. 5. Dặn dò - HS Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 73.
Đồng bộ tài khoản