Lịch sử lớp 6 - Cách tính thời gian trong lịch sử

Chia sẻ: dantri1209

Hiểu được tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lịch sử; biết thế nào là âm lịch, dương lịch, Công lịch. 2. Biết cách đọc, ghi và tính năm, tháng theo Công lịch. 3. Bước đầu nhận thức và biiết quý trọng những thành tựu văn minh của loài người.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 6 - Cách tính thời gian trong lịch sử

Cách tính thời gian trong lịch sử

I – Mục tiêu cần đạt

Giúp HS:

1. Hiểu được tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lịch sử; biết

thế nào là âm lịch, dương lịch, Công lịch.

2. Biết cách đọc, ghi và tính năm, tháng theo Công lịch.

3. Bước đầu nhận thức và biiết quý trọng những thành tựu văn minh

của loài người.II – phương tiện dạy học

- Tranh, ảnh minh hoạ (theo SGK).

- Lịch treo tường.

- Quả địa cầu.III – Tổ chức các hoạt động

* Kiểm tra bài cũ

- ND: Lịch sử là gì? Tại sao cần phải học lịch sử?

- HT: Kiểm tra miệng.
- Y/c: (x. tiết 1).

* Giới thiệu bài

Như bài học trước, lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ theo

trình tự thời gian, có trước, có sau.

* Hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy và trò kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 1. Tại sao phải xác định thời

- Giảng theo SGK. gian?

- HD quan sát hình ảnh (1;2).

- Xem những hình ảnh trên, em có

thể nhận biết được trường làng hay tấm (Không biết/ đã lâu rồi).

bia đá được dựng lên cách đây bao

nhiêu năm?

- Chúng ta có cần biết những thời - Xác định thời gian là một

gian đó không? Tại sao? nguyên tắc cơ bản quan trọng trong

- Vậy, dựa vào đâu và bằng cách nào, lịch sử.

con người tính được thời gian? - Cơ sở để xác định thời gian:

mối quan hệ giữa Mặt Trời, Mặt

Hoạt động 2 Trăng và Trái Đất.

- Giảng theo SGK.
- HD quan sát bảng thống kê. 2. Người xưa đã tính thời gian

- Xem trên bảng ghi, em thấy có như thế nào?

những đơn vị thời gian nào?

- Giảng theo SGK. - Đơn vị thời gian: ngày, tháng,

- Giới thiệu: cách đây 3.000 – 4.000 năm.

năm, người phương Đông đã sáng tạo

ra lịch (minh hoạ bằng quả Địa cầu).

- Giải thích: âm lịch; dương lịch.

- Lưu ý: Người xưa cho rằng, Mặt

Trời, Mặt Trăng đều quay quanh Trái

Đất. Tuy nhiên, họ tính được khá - Cách tính thời gian: âm lịch;

chiính xác: 1 tháng tức là một tuần dương lịch.

trăng (29 – 30 ngày), một năm có 360

– 365 ngày.Hoạt động 3

- Trình bày theo SGK.

- Thử lấy một vài ví dụ cho thấy sự 3. Thế giới có cần một thứ lịch

thống nhất cách tính thời gian là rất chung hay không?

cần thiết. (Ví dụ cụ thể gần đây trong quan
hệ của nước ta với các nước khác,

- Vậy, thế giới có cần một thứ lịch hoặc giữa bạn bè, anh em ở xa

chung hay không? nhau).

- Giảng về Công lịch. - Cần có một thứ lịch chung (vì

nhu cầu thống nhất cách tính thời

- Nếu chia số ngày trên cho 12 tháng gian).

trong năm thì kết quả ra sao? Điều đó - Công lịch:

được giải quyết như thế nào? + 1 năm có 365 ngày 6 giờ.

- Thời gian hơn năm theo Công lịch + 4 năm có một năm nhuận (thêm

được tính như thế nào? một ngày cho tháng Hai).

- HD quan sát trục thời gian và giải

thích cách ghi. + 100 năm là một thế kỉ; 1.000

năm là một thiên niên kỉ.* Củng cố và hướng dẫn học ở nhà

1. Tổng kết

- Xác định thời gian là một nguyên tắc cơ bản quan trọng của lịch sử.

- Từ xưa con người đã sáng tạo ra lịch, ...

- Có hai loại lịch: âm lịch và dương lịch; trên cơ sở đó, hình thành

Công lịch.
2. Câu hỏi, bài tập (SGK).

3. Chuẩn bị bài sau

- Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi trong mỗi mục.

- Tham khảo tài liệu (Lịch sử 10, các bài viết trên báo chí, ...).

- Sưu tầm tư liệu (bài viết, tranh ảnh, ...).

* Đánh giá, rút kinh nghiệm giờ dạy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản