Lịch sử lớp 6 - Nước cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Chia sẻ: dantri1209

Hiểu được quá trình thành lập và phát triển nước Cham-pa; những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hoá của Cham-pa trong các thế kỉ II – X. 2. Tiếp tục rèn luện kĩ năng đọc bản đồ lịch sử, đánh giá, phan tích các sự kiện lịch sử. 3. Nhận thức sâu sắc dan tộc Chăm-pa là một thành viên của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 6 - Nước cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Nước cham-pa từ thế kỉ ii

đến thế kỉ x
I – Mục tiêu

HS cần đạt:

1. Hiểu được quá trình thành lập và phát triển nước Cham-pa; những

thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hoá của Cham-pa trong các thế kỉ II – X.

2. Tiếp tục rèn luện kĩ năng đọc bản đồ lịch sử, đánh giá, phan tích các

sự kiện lịch sử.

3. Nhận thức sâu sắc dan tộc Chăm-pa là một thành viên của đại gia

đình các dân tộc Việt Nam.II – phương tiện

- Lược đồ Giao Châu và Cham-pa giữa thế kỉ VI- X;

- Tranh ảnh các công trình nghệ thuật Cham-pa.

III – Tổ chức các hoạt động

* Kiểm tra bài cũ

- ND: Kiểm tra việc chuẩn bị bài.
- HT: Tự kiểm tra.

- Y/c: Soạn bài và chuẩn bị đồ dùng đầy đủ, theo hướng dẫn.

* Giới thiệu bài

- Thế kỉ II, nhà Hán suy yếu, nhân dân huyện Tượng Lâm (Nhật Nam)

đã nổi dạy, lập ra nước Lâm ấp...

- Nước Cham-pa được thành lập trên cở sở Nhà nước Lâm ấp, ngày

một phát triển và đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hoá...

* Hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy và trò kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 1. Nước Chăm-pa độc lập ra đời

* Giới thiệu: Vị trí của nước Cham-pa

(chỉ trên lược đồ).

* HD nghiên cứu SGK và quan sát lược

đồ: - Thế kỉ II, nhà Hán suy yếu, nhân

- Nhân dân tượng Lâm đã giành được dan Tượng Lâm nổi dậy, lập ra nước

độc lập tronghoàn cảnh nào? Lâm ấp.

- Nhà nước Cham-pa được thành lập - Trên cơ sở các hoạt động quân sự,

như thế nào? từ cuối thế kỉ VI, quốc hiệu Lâm ấp

chuyển đổi thành Cham-pa.

* Thảo luận: Em có nhận xét gìvề quá
trình thành lập và mở rộng nước Cham-

pa?

2. Tình hình kinh tế, văn hoá

Hoạt động 2 Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

* HD nghiên cứu SGK (đoạn 1): * Về nông nghiệp

- Nêu biểu hiện về đời sống kinh tế của - Nông nghiệp trồng lúa nước là chủ

cư dân Cham-pa. yếu.

- Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp.

- Khai thác lâm thổ sản, đánh cá và

buôn bán.

- Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế => Đạt được trình độ phát triển kinh

Cham-pa (so với các vùng xung quanh). tế như nhân dân các vùng xung quanh:

biết sử dụng công cụ bằng sắt và sức

kéo của trâu bò; biết trồng hai vụ lúa,

trồng cay ăn quả, cây công nghiệp và

* HD nghiên cứu SGK (đoạn 2): buôn bán,...

- Nêu những nét đặc sắc về văn hoá * Về văn hoá:

Cham-pa. - Có chữ viết riêng.

- Tôn giáo, phong tục, tập quán tốt

đẹp, lâu đời.
- Quan sát tranh, ảnh. Nhận xét về nghệ - Nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu.

thuật kiến trúc của người Chăm. => Tháp Chàm là thành tựu quan

trọng nhất của người Chăm: kiến trúc

* Trao đổi: Em còn biết những công độc đáo, mang đậm tính cách, tâm hồn

trình nghệ thuật nào tiêu biểu của người Chăm.

Chăm? hãy giới thiệu về công trình đó.

* HD nghiên cứu SGK (đoạn 3):

- Nhận xét về mối quan hệ giữa người

Chăm với cư dân Lạc Việt ở những vùng * Về xã hội

khác. - Quan hệ giữa nhân dân Cham-pa

- Theo em, nhân dan Cham-pa có thuộc với các cư dân khác ở Châu Giao rất

dân tộc Việt không? Vì sao? mật thiết cả trong đời sống vật chất lẫn

tinh thần.

- Dân tộc Chăm-pa là thành viên của

đại gia đình các dân tộc Việt Nam...* Củng cố và hướng dẫn học ở nhà

1. Tổng kết

(Tóm tắt nội dung kiến thức).

2. Câu hỏi, bài tập
- Câu hỏi ôn bài (SGK).

- Bài tập (Vở bài tập. NXBGD);

- Vẽ lược đồ Giao Châu và Cham-pa giữa thế kỉ VI – X.

- Đọc thêm và sưu tầm tư liệu.

3. Chuẩn bị bài sau

- Ôn lại kiến thức đã học về lịch sử dân tộc thời kì đấu tranh chống

Bắc thuộc.

- Sưu tầm tư liệu.

- Tập trình bày các sự kiện trên lược đồ.

* Đánh giá, rút kinh nghiệm giờ dạy

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản