Lịch sử lớp 6 - Văn hoá cổ đại

Chia sẻ: dantri1209

Nắm được: - Qua mấy nghìn năm tồn tại, thời cổ đại đã để lại cho loài người một di sản văn hoá đồ sộ, quý báu; - Tuy ở mức độ khác nhau, nhưng người phương Đông và phương Tây thời cổ đại đều đã sáng tạo nên nhhwngx thành tựu văn hoá đa dạng, phong phú. 2. Tự hào về những thành tựu văn minh của loài người thời cổ đại; ý thức về việc tìm hiểu, bảo tồn các thành tựu văn minh cổ đại. 3. Tập mô tả một công trình kiến trúc, nghệ thuật...

Nội dung Text: Lịch sử lớp 6 - Văn hoá cổ đại

Văn hoá cổ đại
I – Mục tiêu cần đạt

Giúp HS:

1. Nắm được:

- Qua mấy nghìn năm tồn tại, thời cổ đại đã để lại cho loài người một

di sản văn hoá đồ sộ, quý báu;

- Tuy ở mức độ khác nhau, nhưng người phương Đông và phương

Tây thời cổ đại đều đã sáng tạo nên nhhwngx thành tựu văn hoá đa dạng,

phong phú.

2. Tự hào về những thành tựu văn minh của loài người thời cổ đại; ý

thức về việc tìm hiểu, bảo tồn các thành tựu văn minh cổ đại.

3. Tập mô tả một công trình kiến trúc, nghệ thuật lớn thời cổ đại qua

tranh ảnh.II – phương tiện dạy học

- Tranh, ảnh một số công trình văn hoá tiêu biểu thời cổ đại.

- Thơ văn thời cổ đại.

- Tư liệu lịch sử, văn hoá có liên quan.
III – Tổ chức các hoạt động

* Kiểm tra bài cũ

- ND: Kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông.

Nêu thể chế chính trị và các tầng lớp xã hội chính ở các quốc gia này.

- HT: Kiểm tra miệng.

- Y/c: (x. tiết 4).

* Giới thiệu bài

- Sự xuất hiện Nhà nước không chỉ xảy ra ở phương Đông, nơi có

điều kiện tự nhiên thuận lợi, mà còn xuất hiện cả ở những vùng khó khăn

như ở phưng Tây.

- (?)

* Hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy và trò kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại

* Giới thiệu (chỉ trên lược đồ). phương Tây

* HD quan sát lược đồ và nghiên

cứu SGK:

- Kể tên, xác định vị trí địa lí và - Hi Lạp và Rô-ma cổ đại: miền nam

thời gian hình thành của các quốc châu Âu, vùng bán đảo Ban-căng và I-

gia cổ đại phương Đông. ta-li-a (thiên niên kỉ thứ I TCN).
- Điều kiện tự nhiên ở nơi đây có - Điều kiện tự nhiên: địa hình đồi

đặc điểm gì? Điều kiện đó thuận núi, ít đất trồng trọt, chỉ thích hợp trồng

lợi ch nghành kinh tế nào phát cây lưu niên,...

triển?

- Như vậy, Nhà nước ở phương - Nền tảng kinh tế: thủ công nghiệp

Tây ra đời trên cơ sở nào? và thương nghiệp.Hoạt động 2 2. Xã hội cổ Hi Lạp, Rô-ma gồm

* Giảng (theo SGK, giải thích những giai cấp nào?

thuật ngữ giai cấp).

* HD nghiên cứu SGK::

- Xã hội cổ đại phương Tây bao - Giai cấp chủ nô (chủ xưởng, chủ

gồm những giai cấp nào? Quan hệ lò, nhà buôn): giàu có và có thế lực

và địa vị của họ ra sao? chính trị.

- Nô lệ: lực lượng sản xuất chính

- Sự phân chia giai cấp trong xã trong xã hội; là “công cụ” và là tài sản

hội cổ đại phương Tây đã đưa tới riêng của chủ nô.

hệ quả gì? ->Sự bất bình đẳng trong xã hội ->

nô lệ đấu tranh chống lại chủ nô.

Hoạt động 3
* Giảng (theo SGK, giải thích: 3. Chế độ chiếm hữu nô lệ

Chế độ chiếm hữu nô lệ).

* HD nghiên cứu SGK:

- Em hiểu như thế nào là xã hội

chiếm hữu nô lệ? - Giai cấp cơ bản: chủ nô và nô lệ.

- Chế độ chính trị: Nhà nước dân chủ

chủ nô hoặc cộng hoà (do dân tự do và

- Xã hội này có gì khác với xã quý tộc bầu ra, theo thời hạn).

hội cổ đại phương Đông? (Về cơ cấu xã hội và thể chế Nhà

nước).

* Củng cố và hướng dẫn học ở nhà

1. Tổng kết

- Nền tảng kinh tế, cơ cấu xã hội và thể chế Nhà nước ở các quốc gia

cổ đại phương Đông khác với các quốc gia cổ đại phương Đông.

- Nhà nước cổ đại phương Tây theo thể chế dân chủ chủ nô hoặc cộng

hoà.

2. Câu hỏi, bài tập

- Câu hỏi ôn bài (SGK).

- Bài tập (Vở bài tập).

- Vẽ lược đồ Các quốc gia cổ đại phương Tây.
3. Chuẩn bị bài sau

- Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi trong mỗi mục.

- Tham khảo tài liệu (Lịch sử 10; Những mẩu chuyện lịch sử Thế giới

cổ đại,...).

- Sưu tầm tư liệu (bài viết, tranh ảnh, Hi Lạp và Rô-ma cổ đại).

* Đánh giá, rút kinh nghiệm giờ dạy...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản