Lịch sử lớp 7 - Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông – nguyên (thế kỷ XIII) (tiếp theo)

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: Học sinh nắm được: - Diễn biến cơ bản của cuộc kháng chiến lần thứ ba - Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sự của ba kháng chiến. 2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng sử dụng bản đồ, kỹ năng vẽ và so sánh. 3. Thái độ: Có tinh thần yêu nước, lòng căm thù quân xâm lược, tinh thần đoàn kết và tự cường của dân tộc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Lược đồ cuộc háng chiến chống quân xâm lược Mông cổ lần 3 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút,...

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông – nguyên (thế kỷ XIII) (tiếp theo)

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược

mông – nguyên (thế kỷ XIII)

(tiếp theo)


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được:

- Diễn biến cơ bản của cuộc kháng chiến lần thứ ba

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sự của ba kháng chiến.

2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng sử dụng bản đồ, kỹ năng vẽ và so sánh.

3. Thái độ: Có tinh thần yêu nước, lòng căm thù quân xâm lược, tinh thần

đoàn kết và tự cường của dân tộc.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Lược đồ cuộc háng chiến chống quân xâm lược Mông cổ

lần 3

2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp: (1..phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).

Gv: Hãy cho biết âm mưu xâm lược Chăm - Pa của nhà nguyên?
- Trả lời:Nhằm mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước

khác)

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

* Hoạt động 1: ( 25phút). Cuộc kháng chiến III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba

lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên. chống quân xâm lược Nguyên (

Hs: Đọc nội dung phần 1 SGK 1287- 1288)

Gv: Nguyên nhân nào dẫn đến nhà Nguyên xâm 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt

lược Đại Việt lần ba?

Hs: Suy nghi trả lời

Gv: ( Họ bị thất bại ở lần 1, lần 2 nên chúng

nhằm trả thù)

Gv: Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà - Vua Nguyên quyết tâm xâm lược

Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt? Đại Việt.

Hs: Đọc phần chữ in nghiêng - Cuối tháng 12/ 1287 quân Nguyên

Gv: Quân Nguyên xâm lược vào thời gian nào? tiến vào nước ta.

Hs: Thống kê theo SGK. - Theo 2 đường: Bộ: Do Thoát Hoan

Gv: Chúng tiến vào nước ta theo những đường .Thuỷ: Ô Mã Nhi chỉ huy= > Hội

nào? quân ở Vạn Kiếp.

Hs: ( Theo đường bộ và đường thuỷ)
Gv: Điều gì sễ sảy ra chúng ta chuyển sang

phần 2.

Hs: Đọc phần 2 SGK 2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn

Gv: Treo lược đồ gới thiệu về trận chiến tại Vân thuyền lương của Chương Văn Hổ.

Đồn.

Gv: Yêu cầu hs tóm tắt diễn biến + Diễn biến: (SGK)

Gv: Trình bày diễn biến trên lược đồ.

Hs: Quan sát và theo rõi và sơ kết nội dung + ý nghĩa: Tạo thời cơ để nhà Trần

Gv: Em hãy cho biết ý nghĩa của trận Vân Đồn? mở cuộc phản công tiêu diệt quân

Hs: Trả lời cá nhân xâm lược.

Gv: Sơ kết nội dung lên bảng

Hs: Đọc nội dung SGK 3. Chiến thắng Bạch Đằng

Gv: Sau trận Vân Đồn tình thế quân Nguyên

như thế nào?

Hs: ( Lâm vào tình trạng nguy khốn, hoang

mang, tuyệt vọng)

Gv: Kết hợp trình bày diễn biến về trận chiến

tại sông Bạch Đằng năm 1288 bằng lược đồ. + Diễn biến : SGK+ý nghĩa:
Gv: Cuộc kháng chiến chống quẵngam lược - Chứng tỏ sức mạnh của quân và

Nguyên lần thứ 3 để lại ý nghĩa gì ? dân Đại Việt.

Hs: Trả lời cá nhân. - Đập tan mộng xâm lăng của giặc

Nguyên.* Hoạt động 2: ( 15 phút).Nguyên nhân thắng IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý

lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến nghĩa lịch sử của ba lần kháng

chống quân xâm lược Mông- Nguyên. chiến chống quân xâm lược Mông

*Thảo luận nhóm: (3 phút ) ngẫu nhiên theo 4 – Nguyên

tổ

Gv: Nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi của 1. Nguyên nhân thắng lợi.

cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên? - Nhà Trần quan tâm đến đời sống

Hs: - Các nhóm trao đổi của nhân dân

- Đại diện nhóm trình bày - Động viên mọi tầng lớp tham gia

- các nhóm nhận xét bổ sung kháng chiến

Gv: Nhận xét và chuẩn kiến thức. - Tinh thần dũng cảm của quân và

dân Đại Việt

- Sự lãnh đạo dúng đắn của vua Trần

Gv: Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm - Có chiến lược chiến thuật đúng

lược Mông – Nguyên đều giành được thắng lợi đắn.
nó có ý nghĩa như thế nào? 2. ý nghĩa lịch sử:

Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân - Đập tan âm mưu và ý trí xâm lược

Bạn khác nhận xét và bổ sung. của quân Mông - Nguyên

- Khẳng định sức mạnh và truyền

Gv: Em hãy cho biết những đóng góp của Trần thống của dân tộc

Quốc Tuấn trong ba lần kgáng chiến? - Có tinh thần đoàn kết, ngân chặn

Hs: Suy nghĩ trả lời những cuộc xâm lược Mông Nguyên

Gv: Tưởng nhớ tới công lao những người đã có với các nước khác.

công xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhân dân ta đã

làm gì?

Hs: Trả lời ( Khuyến khích hs yếu trả lời)

Gv: (Yêu cầu quan sát hình 34 ), Sơ kết nội

dung toàn bài4. Củng cố: (1phút ) :

- Tại sao quân Nguyên lại sang sâm lược nước ta lần 3?

5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Học bài cũ và chuẩn bị bài tiếp theo.

- Về nhà vẽ lược đồ cuộc kháng chiến lần 3 giờ sau thu chấm điểm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản