Lịch sử lớp 7 bài 10

Chia sẻ: thientam1001

Sự thành lập nhà Lý - Năm 1009 Lê long Đĩnh chết . Triều Tiền Lê chấm dứt - Lý Công Uẩn lên ngôi = Nhà Lý thành lập. Hiệu ( thuận thiên ) . Dời đô về Thăng Long

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 10

CHƯƠNG II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( THẾ
KỶ XI- XII
TIẾT 13
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG
ĐẤT NƯỚC

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nắm được:
- Các sự kiện về việc thành lập nhà Lý cùng việc dời đô
về Thăng Long
- Việc tổ chức lại bộ máy nhà nước xây dựng luật pháp
và quân đội
2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng phân tích ,nêu ý nghĩa
các chính sách xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kỹ năng
đánh giá công lao của nhân vật lịch lử
3. Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về
truyền thống lịch sử dân tộc, ý thức độc lập dân
tộc.Pháp luật nhà nước là cơ sở việc xây dựng và bảo
vệ tổ quốc .
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, , tranh ảnh đền
thờ vua Đinh ở Ninh Bình, bảng phụ về tổ chức bộ máy
hành chính nhà nước.
2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
Lớp 7A:
……………………………………………………………
…………………….
Lớp 7B:
……………………………………………………………
……………………..
Lớp 7C:
……………………………………………………………
……………………..
2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).
Thời Đinh – Tiền Lê có loại hình văn hoá dân gian nào?
em thích những loại hình văn hoá nào?
Hs: ( - có những loại hình văn hoá như ca hát, nhảy
múa , đua thuyền …
- Hs tự chọn những trò chơi mà mình thích)
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
*Hoạt động 1.(21.phút). Sự
thành lập nhà Lý 1. Sự thành lập nhà Lý
HS : Đọc mục 1 SGK trang 35 - Năm 1009 Lê long
Gv: Vua Lê Long Đĩnh mác Đĩnh chết . Triều Tiền
bệnh trĩ không thể ngồi được Lê chấm dứt
mà chỉ ngồi coi chầu . Ông là
một ông vua tàn bạo nhân dân ai
cũng căm giét , những việc của
ông cho người vào cũi thả vào
vạc dầu sôi , dùng dao cùn để
sẻo thịt người…
Gv: Khi Long Đĩnh chết quan - Lý Công Uẩn lên ngôi
lại trong triều tôn ai làm vua? => Nhà Lý thành lập.
Hs: (Lý Công Uẩn ) Hiệu ( thuận thiên ) .
Tại sao lại tôn lại tôn Lý Công Dời đô về Thăng Long
Uẩn lên làm vua?
Hs: Suy nghĩ trả lời
Gv: (Vì ông có đức , có tài nên
được triều thần trọng dụng )
* Thảo luận nhóm: (2 Phút).
Ngẫu nhiên theo bàn.
Gv: Tại sao nhà Lý lại dời đô
về Thăng Long? - Năm 1054 Lý Công
- Các nhóm trao đổi Uẩn đổi tên nước là Đại
- Nhóm bạn nhận xét Việt
- Các nhóm bổ sung + Xã hội:
- GV: Quan sát nhận xét và - Chính quyền Trung
chuẩn kiến thức( So sánh địa Ương
thế Thăng Long thuận lợi cho
việc dời đô) Vua,quan đại 
Gv: Dưới thời Lý nước ta có tên thần

là gì? Quan  Quan 
võ võ
Hs: ( Đại Việt )
Gv: Nhà Lý chia nước thành bao
Lộ, Phủ
nhiêu lộ?
Hs: ( 24 lộ )
Gv: Treo bảng phụ ghi sẵn về Huyện
tổ chức hành chính nhà nước
của nhà Lý.
Hương,  Hương, xã

Gv: Em có nhận xét gì về tổ
chức hành chính nhà nước thời
Lý/ 2. Luật pháp và quân
Hs: Khuyến khích hs khá, giởi đội
trả lời
Gv: Sơ kết mục và chuyển ý + Luật pháp.
Năm 1042 nhà Lý ban
hành bộ luật “ Hình
Thư”* Hoạt động 2. (15phút). Đời
sống xã hội và văn hoá. + Quân đội:
HS : Đọc phần 2 SGK trang 37 Chia làm hai bộ phận.
Gv: Dưới thời Lý đã được ban - Cấm quân ( Bao vệ vua
hành bộ luật nào? và kinh thành)
Hs: Năm 1042 ban hành bộ luật - Quân địa phương
“ Hình Thư” ( Quân ở phủ, lộ, thực
Gv: Đây là bộ luật thành văn hiện chính sách “ ngụ
đầu tiên của nhà nước ta. binh ư nông”
Gv: Luật pháp ra đời có tác
dụng gì? + Chính sách đối
Hs: Suy nghĩ trả lời ngoại:
Gv: ( Bảo vệ vua, chú ý phát Bình đẳng với các nước
triển sản xuất và quyền lợi của láng giềng
nhân dân)
Gv: Về quân đội nhà Lý thì thế
nào?
Hs: Trả lời theo SGK
Gv: sơ kết nội dung và giải
thích chính sách “ngụ binh ư
nông”
Gv: Đối với chính sách đối
ngoại của nhà Lý thì sao?
Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân
Gv: Sơ kết nội dung toàn bài

4. Củng cố: (3phút ). Để tưởng nhớ tới công ơn của
những người dựng nước và giữ nước chúng ta phải làm
gì?
- Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho
người thân cận nắm giữ?
- Hệ thống lại nội dung bài.
5. Hướng học bài ở nhà: (2phút).
Học bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản