Lịch sử lớp 7 bài 14 (t)

Chia sẻ: thientam1001

Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Mông – Nguyên 1. Âm mưu xâm lược Cham Pa và Đại Việt của nhà nguyên - Nhằm mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác. 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến. - Nhà Trần triệu tập hội nghị Duyên Hồng( 1285) để bàn cách đánh giặc.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 14 (t)

TIẾT23
BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC
MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỶ XIII)
(tiếp theo)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được:
Diễn biến cơ bản của cuộc kháng chiến chống quân
xâm lược Mông- Nguyên lần thứ hai. Nguyên nhân
thắng lợi, ý nghĩa lịch sự của cuộc háng chiến.
2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng sử dụng bản đồ
3. Thái độ: Có tinh thần yêu nước, lòng căm thù
quân xâm lược.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Lược đồ cuộc háng chiến chống quân
xâm lược Mông cổ lần 2.
2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
Lớp 7A:
…………………………………………………………
……………………….
Lớp 7B:
…………………………………………………………
………………………..
Lớp 7C:
…………………………………………………………
………………………..
2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).
- Gv: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống quân xâm lược Mông nguyên lần thứ 1?
- Trả lời: (Chuẩn bị chu đáo, kiên quyết đấu tranh , có
tinh thần đoàn kết và đường lối đánh giặc đúng đắn.)
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
* Hoạt động 1: ( 11 phút). II. Cuộc kháng chiến
Âm mưu xâm lược Cham Pha lần thứ hai chống
và Đại Việt của nhà nguyên. quân xâm lược Mông –
Hs: Đọc mục 1 SGK Nguyên
Gv: Năm 1279 quân Mông cổ 1. Âm mưu xâm lược
chiếm toàn bộ Trung Quốc và Cham Pa và Đại Việt
lập ra nhà Nguyên. Đến năm của nhà nguyên
1283 Toa Đô chỉ huy hơn 10
vạn quân xâm lược Cham Pa.
Gv: Hốt Tất Liệt chủ Trương - Nhằm mở rộng phạm
xâm lược Cham Pa và Đại Việt vi thống trị, đô hộ và
nhằm mục đích gì? thôn tính các nước khác.
Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân
Gv: sơ kết nội dung lên
bảng( nhằm phối hợp “gọng
kìm’’ nhanh chóng thôn tính
Đại Việt ) 2. Nhà Trần chuẩn bị
Gv: Chuyển ý kháng chiến.
* Hoạt động 2: ( 13 phút).
Nhà Trần chuẩn bị
Kháng chiến. - Nhà Trần triệu tập hội
Hs: Đọc nội dung phần 2 SGK nghị Duyên Hồng( 1285)
Nhà Trần đã làm gì để chuẩn để bàn cách đánh giặc.
bị cho cuộc kháng chiến?
Hs: (Triệu tập hội nghị để bàn
cách đánh giặc )
Hs: Đọc phần in nghiêng SGK
Gv: Hội nghị Duyên Hồng có
tác dụng gì tới việc chuẩn bị
cho cuộc kháng chiến?
Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân
Gv: ( Thể hiện ý trí quyết tâm
đấu tranh của quân và dân nhà
Trần )
GV: Sự kiện nào thể hiện ý chí
quyết tâm của quân và dân nhà
trần Nhà trần tổ chức học
HS : (Trần Quốc Toản “bóp tập cuộc tập trận lớn và
nát quả cam” duyệt binh ở Đông Bộ
Chữ “ sát thát” khắc trên tay Đầu.
các chiến sỹ…)
Gv: Ai là người chỉ huy cuộc
kháng chiến? 3 ) Diễn biến và kết
HS: Trần Quốc Tuấn quả của cuộc kháng
GV: Chữ “ sát thát” khắc trên chiến
tay các chiến sỹ có ý nghĩa gì?
HS: (Thể hiện ý trí quyết tâm
cao thà chết không chịu mất
nước) + Diễn biến : SGK

* Hoạt động 3:(14 phút). Diễn
biến và kết quả của cuộc
kháng chiến + Kết quả.
HS : Đọc mục 3SGK - Toa Đô bị chém đầu
GV : Cuộc kháng chiến diễn - Kháng chiến thắng lợi
ra như thế nào? +Ý nghĩa:
HS : Suy nghĩ trả lời. - Nêu cao tinh thần đoàn
GV : Treo lược đồ về cuộc kết và ý thức độc lập
kháng chiến thứ 2, kết hợp dân tộc
trình bày diễn biến
HS : Quan sát
GV : Cho biết kết quả của
cuộc kháng chiến?
HS : Cuộc kháng chiến thắng
lợi.
*Thảo luận nhóm: (3 phút )
ngẫu nhiên theo bàn
Gv: Cuộc kháng chiến chống
quân Mông Cổ lần thứ 2 để lại
ý nghĩa gì ?
Hs: - Các nhóm trao đổi
- Đại diện nhóm trình bày
- các nhóm nhận xét bổ
sung
Gv: Quan sát , nhận xét bổ sung
và chuẩn kiến thức.
4. Củng cố: (3phút ) :
- Việc chuẩn bị của nhà Trần để đánh giặc ntn?
- Kết quả ý nghĩa của cuộc kháng chiến?
5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Học bài và đọc
tiếp phần III
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản