Lịch sử lớp 7 bài 15

Chia sẻ: thientam1001

- Sau cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên Đại Việt trải qua nhiều khó khăn về kinh tế và xã hội. - Nhờ có những chính sách, biện pháp tích cực và tình thần cần cù của nhân dân nên nền kinh tế Đại Việt được phục hồi và phát triển nhanh chóng.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 15

TIẾT 25
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HOÁ
THỜI TRẦN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được:
- Sau cuộc kháng chiến chống quân Mông –
Nguyên Đại Việt trải qua nhiều khó khăn về
kinh tế và xã hội.
- Nhờ có những chính sách, bện pháp tích cực
và tình thần cần cù của nhân dân nên nền kinh
tế Đại Việt được phục hồi và phát triển nhanh
chónh.
2. Kỹ năng: Giúp học sinh rèn thêm về kỹ
năng so sánh và đối chiếu các sự kiện lịch sử
3. Thái độ: Có tinh thần yêu nước, lòng tự
hào về truyền thống dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bảng phụ và sưu tầm tài liệu.
2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở
bài tập
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
Lớp 7A:
…………………………………………………
……………………………….
Lớp 7B:
…………………………………………………
………………………………..
Lớp 7C:
…………………………………………………
………………………………..
2. Kiểm tra bài cũ: (5phút).
Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa
lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược Mông – Nguyên?
Hs: Trả lời theo nội dung đã học phần IV.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và
Nội dung
trò
* Hoạt động 1: ( 20 I. SỰ PHÁT TRIỂN
phút). Tình hình kinh tế sau KINH TẾ.
chiến tranh 1. Tình hình kinh tế
Hs: Đọc mục 1 SGK sau chiến tranh.
Gv: Sau chiến tranh tình
hình nông nghiệp như thế + Nông nghiệp:
nào? - Khuyến khích nông
Hs: ( Đã được chú trọng và dân phát triển nông
mở rộng việc khẩn nghiệp
hoang….) - Nông dân được chia
Gv: Sơ kết và chuẩn kiến ruộng
thức + Thủ công nghiệp:
Nhà nước quản lý có
Gv: Trời Trần thủ công nhiều ngành nghề
nghiệp như thế nào? khác nhau, sản phẩm
Hs: Khuyến khích học sinh làm ra nhiều, trình độ
yếu trả lời kỹ thuật ngày càng
cao.
*Thảo luận nhóm: (3 phút
) theo tổ. + Thương nghiệp:
Gv: Nông nghiệp và thủ Buôn bán trong và
công nghiệp phát triển có ngoài nước được
tác động gì đến thương đẩy mạnh.
nghiệp?
Hs: - Các nhóm trao đổi
- Đại diện nhóm trình 2. Tình hình xã hội
bày sau chiến tranh
- các nhóm nhận xét bổ
sung
Gv: Quan sát , hướng dẫn ,
nhận xét bổ sung kiến - Xã hội ngày càng
thức. phân hoá sâu sắc.
* Hoạt động 2: ( 13 + Các tầng lớp thống
phút). Tình hình xã hội sau trị:
chiến tranh. ( Vua, Vương hầu,
Hs: Đọc nội dung phần 2 quý tộc, quan lại, địa
SGK chủ)
Trong xã hội thời Trần có + Các tầng lớp bị trị:
những tầng lớp nào? ( Thợ thủ công,
Hs: - Vương hầu quý tộc thương nhân, nông
- Địa chủ , quan lại. dân tá điền, nông nô,
- Thợ thủ công, và nô tỳ)
thương nhân
- Nông dân tá điền,
nnông nô, nô tỳ

Gv: Sự phân hoá các tầng
lớp ở thời Trần và thời Lý
có gì khác nhau?
Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân
Gv: ( Thống trị : Ngày càng
đông
Bị trị ngày càng
nhiều)
Gv: Thời Trần những
người giàu có nhưng không
thuộc tầng lớp quý tộc gọi
là gì?
Hs; ( Địa chủ).

4. Củng cố: (5phút ) :
- Phường nghề là gì?
- Hương cảng sầm uất nhất thời trần ở đâu?
- Trong xã hội thời Trần có mấy tầng lớp?
5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Học bài
và chuẩn bị tiếp phần còn lại.

Tài Liệu Lịch sử Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản