Lịch sử lớp 7 bài 16 (tt)

Chia sẻ: thientam1001

- Nhà Hồ thành lập là do hoàn cảnh của nhà Trần suy sụp. Vì vậy nhà HS:ồ thành lập thay thế nhà Trần là điều tất yếu rất cần thiết. - Những tích cực và hạn chế của cải cách của Hồ Quý Ly.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 16 (tt)

TIẾT28
SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN
CUỐI THẾ KỶ XIV
(TIẾP THEO)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được:
- Nhà Hồ thành lập là do hoàn cảnh của nhà
Trần suy sụp. Vì vậy nhà HS:ồ thành lập thay
thế nhà Trần là điều tất yếu rất cần thiết.
- Những tích cực và hạn chế của cải cách của
Hồ Quý Ly.
2. Kỹ năng: Giúp học sinh rèn thêm về kỹ
năng đối chiếu các sự kiện lịch sử, thống kê.
3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn về nhân vật
lịch sử của Hồ Quý ly người có tư tưởng cảI
cách đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bảng phụ
2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở
bài tập
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
Lớp 7A:
…………………………………………………
……………………………….
Lớp 7B:
…………………………………………………
………………………………..
Lớp 7C:
…………………………………………………
………………………………..
2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).
GV: Tình hình kinh tế nước ta nửa cuối thế kỷ
XIV?
Trả Lời: Nông nghiệp bị suy sụp, nông dân
đói khổ, mất ruộng=> Mất mùa đói kém.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và
Nội dung
trò
* Hoạt động 1: ( 10phút). II. Nhà Hồ và cải
Nhà Hồ thành lập cách của Hồ quý ly.
GV: Vào cuối thế kỉ XIV 1. Nhà Hồ thành
các cuộc khởi nghĩa của lập
nhà Trần đã suy yếu, làng
xã tiêu điều.
GV: Em biết GV:ì về nhân Nhà trần suy sụp , xã
vật Hồ Quý Ly? hội khủng hoảng,
HS: Trả lời theo nội dung giặc ngoại xâm đe
SGK doạ => Nhà Hồ
GV: Nhà Hồ thành lập thành lập
trong hoàn cảnh nào? 2. Những biện pháp
HS: Trả lời cải cách của Hồ
GV: Chuẩn kiến thức lên Quý ly
bảng + Chính trị:
* Hoạt động 2: Cải tổ hàng ngũ võ
( 15phút). Những biện pháp quan cao cấp của nhà
cải cách của Hồ Quý ly Hồ, đổi tên một số
GV: Được thành lập nhà đơn vị hành chính
Hồ có những cải cách về cấp chấn, cách làm
lĩnh vực nào? việc của bộ máy
HS: Trả lời chính quyền các cấp
GV: Chuẩn kiến thức. thăm hỏi nhân dân,
GVG: Nhà Hồ còn cử các Kiểm tra việc làm
quan ở triều đình đến thăm của các quan lại.
hỏi đời sống nhân dân tìm + Kinh tế: Phát
hiểu việc làm của các quan HS:ành tiền giấy
ở địa phương như thế nào? thay tiền đồng, ban
GV: Về kinh tế tài chính hành chính sách hạn
như thế nào? điền.
HS: Trả lời cá nhân + Xã hội: Han chế
GV: Xã hội có nhưqngx cải các nô tì trong vương
cách nào? hầu quý tộc.
HS: Trả lời + Văn hoá: SGK
GV: Những cải cách văn + Quân sự: Tăng
hoá và quân sự thì sao? cường củng cố quốc
HS: Trả lời phòng
GV: Chuẩn kiến thức.
HS: Đọc chữ in nhỏ SGK 3. ý nghĩa, tác dụng
GV: Em có nhận sét gì về của cải cách Hồ
quân sự của nhà Hồ? Quý Ly.
HS: Trả lời
GV: Chuyển ý. - Đưa đất nước thoát
* Hoạt động 3: ( 10phút).ý khỏi tình trạnh
nghĩa và tác dụng của cảI khủng hoảng , hạn
cách Hồ Qúy Ly chế việc tậơ chung
*Thảo luận nhóm: (4 phút ruộng đất của các
). Ngẫu nhiên theo 4 nhóm giai cấp quý tộc ,
GV: Tác dụng và ý nghĩa tăng nguần thu nhập
của cải cách Hồ Quý Ly? của nhà nước . Tăng
Hs: - Các nhóm trao đổi cường quywnf lực
- Đại diện nhóm trình của nhà nước trung
bày ưng tập quyền , văn
- các nhóm nhận xét bổ hoá giáo dục được
sung cải tiến
Gv: HS:ướng dẫn và chuẩn - Hạn chế: Chưa
kiến thức triệt để, chưa phù
hợp với thực tế của
nhân dân

4. Củng cố: ( 3 phút ) :
- Hãy cho biết kinh tế thời Trần ?
- Xã hội thời Trần.
Những cảI cách của Hồ Quý Ly
5. Hướng học bài ở nhà: (2phút).
Học bài và chuẩn bị bài tiếp .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản